Svendborg Forsamlingshus

- et bæredygtigt fællesskab

 
Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2020-03-26 Generalforsamling

2020-03-26 Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: 
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere: 
 3. Bestyrelsens beretning. 

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 1. Fastlæggelse af kontingent
 2. Indkomne forslag.
 3. Valg af bestyrelse og suppleanter
    Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

        Der er i øjeblikket 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
        På ulige årstal vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

        Jan, Kim og Fin er på valg. John modtager ikke genvalg.

        Der skal således vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem.
        Der vælges 2 suppleanter hvert år. 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.

Jens Ladekarl (revisor) og Andrew Godshaw (suppleant) er på valg.  

 1. Eventuelt. præsentations runde.

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

Konnerup Chokolade

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

Svendborg Kulturhus, Borgerforeningen

Ollerup Efterskole, Sang og Musik 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben