Svendborg Forsamlingshus

- et bæredygtigt fællesskab

 
Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2020-09-16 Generalforsamling

2020-09-16 Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus (BSF) den 16/9-2020 kl. 17 i Svendborg Forsamlingshus.

Dagsorden:'
0. Kort præsentation 

1. Valg af dirigent, Fin

2. Valg af referent: Jan og 2 stemmetællere: Ad hoc

3. Bestyrelsens beretning v forkvinden Pia. Godkendt. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse v Fin. Godkendt. 

5. Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at: kontingentet sættes til kr. 55 årligt. Vedtaget. 

 

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har fremlagt forslag til ændring af vedtægterne. 
SE NEDENFOR.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

a. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

Der er i øjeblikket 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

b. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og mindst 2 på ulige årstal

Jan Schønemann er på valg, og modtager genvalg.

Fin Thygesen er på valg, og modtager genvalg.

Kim Jensen er på valg, og modtager genvalg.

Alle 3 er GENVALGT !
Betina Birkkær blev valgt for en 2-årig periode.

 

c. Der vælges 2 suppleanter hvert år.

Søren Balle Christiansen og John Vilhelmsen er på valg. De modtager ikke genvalg.

Ingrid Pedersen, Torben Wahlstrøm er valgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.

Jens Ladekarl (revisor) og Andrew Godshaw (suppleant) er på valg. Begge blev genvalgt.

9. Eventuelt: Intet. 

 

Forslag til vedtægtsændring.

§ 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle over 15 år, der ønsker at arbejde for foreningens målsætning. Indmeldelse skal have fundet sted senest 4 uger før en generalforsamling. Medlemskab opnås ved at indbetale via mobilepay eller bankkonto. Oplysninger findes på hjemmesiden.

BSFs bestyrelse skal godkende nye medlemmer. afgør evt. tvivlsspørgsmål i forhold til medlemskab, og fører en liste over medlemmer.

For at deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret, skal man have betalt kontingent.

For at være gyldigt medlem, skal man have betalt det kontingent, der er fastlagt på den seneste generalforsamling. Et medlemskab følger kalenderåret.

VEDTAGET TIL:

Som medlemmer kan optages alle over 15 år, der ønsker at arbejde for foreningens målsætning. Medlemsskab opnås ved indbetaling til foreningens bankkonto eller via MobilePay. Oplysninger findes på hjemmesiden.

BSFs bestyrelse afgør evt. tvivlsspørgsmål i forhold til medlemskab, og fører en liste over medlemmer.

For at deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret, skal man have betalt kontingent.

For at være gyldigt medlem, skal man have betalt det kontingent, der er fastlagt på den seneste generalforsamling. Et medlemskab følger kalenderåret.

 

 

nach oben