Svendborg Forsamlingshus

 
Home > Svendborg Forsamlingshus > Brugerforeningen BSF

Brugerforeningen BSF

 
Husk Generalforsamling torsdag d. 26.03 2019 kl 19 i Forsamlingshuset.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Valg af referent og 2 stemmetællere.
3 Bestyrelsens beretning.
4 Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab.
5 Fastlæggelse af kontingent.
6 Indkomne forslag (indsendes 14 dage før)
7 Valg af bestyrelse og suppleanter
 1. Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årtal og mindst 2 på ulige årstal
 3. 2 suppleanter vælges for 1 år.

  8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for et år.
  9 Eventuelt

Bestyrelsen: 
 
BSF’s formål er at
 1. BSF’s har som almennyttigt formål er at
  1. understøtte SFH som samlingssted for kulturelle og andre arrangementer, som BSF finder relevante.
  2. indgå i husets daglige drift i samarbejde med SFHs ledelse samt udvikle og igangsætte forsamlingshusets aktiviteter og arrangementer.

  Brugerforeningen kan kontaktes på svendborgforsamlingshusbsf@gmail.dk

   

  Bestyrelsen:
  Pia Westergård  41562221 forkvinde

  Sofie G Jensen sofiegjoveraajensen@gmail.com 53 65 80 45 Næstforkvinde

  Fin Thygesen thygesen.fin@gmail.com 40 35 35 57 Kasserer

  Kim Jensen  53 65 80 02

  Jytte Emborg  42228233 Suppleant

  Nanna A Kruse 28902298 Suppleant

  Webmaster, it problemknuser Jan Schønemann 40423266 schonema@gmail.comSubmenu

nach oben