Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2018-03-09

Referat fra stiftende generalforsamling for Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus fredag d.9.marts

 1. Valg af dirigent, Lone Møller og referent Nanna Kruse. 
  Tilstede er Pia Westergård, Jan Schønemann, Kim Jensen, Jytte Emborg, Lone Møller, Nanna Kruse, Sofie Jensen, Fin Thygesen
 1. Fin Thygesen gennemgår vedtægter, og de blev enstemmigt vedtaget
 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Valg af formand (vælges for 2 år) Jan Schønemann
  2. Valg af næstformand (vælges for 1 år) Sofie Jensen
  3. Valg af kasserer (vælges for 2 år) Fin Thygesen
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
   Pia Westergård vælges for 1 år. 
   Kim Jensen vælges for 2 år.
  5. Valg af 2 suppleanter 
   Nanna Kruse vælges for 1 år.
   Jytte Emborg vælges for 1 år.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Valg af revisor for (for 1 år) Jens Ladekarl.
  2. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Andrew ………
 2. Eventuelt
  Tak for god ro, og orden

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben