Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2018-07-06

Referat styregruppemøde i Svendborg Forsamlingshus, 30. august 2018

Til stede: Josefine, Jytte, Jan, Søren, Nanna, Pia, Kim og Nikolaj

 

1. Hvordan er vi kommet i gang efter sommerferien?

Ret godt, hvis nogen spørger mig :-) Der er god gejst og mange, der har lyst til at vide, hvad der sker. Jytte har lovet at holde styr på udhængsskabet, og når hun får sin computer til at virke igen, laver hun en mere overskuelig kalender. Jeg forsøger at holde den eksterne kalender a jour, så man kan gå ind på den og klikke, hvis man vil vide mere om de enkelte arr.

Vi har to nye arr. i pipeline, der begge to er henvendelser fra folk udefra. Det ene er et mindearr. for Benny Andersen d.24. september, det andet Nordisk Folkedans for unge. + en spændende idé om et scenekunstlaboratorium.Det er efter min mening en super-udvikling, at der kommer folk udefra, der har lyst til at skabe aktivitet.

Josefine orienterer. Der er også muligvis en åbning for Mikael Josephsen og Vagn Remme – et forfatterworkshop i 12 dele.

Derudover har Jytte har sammen med Anders Carlsson fra valgmenigheden i Vejstrup sat to samtalesaloner i søen- Det ene d. 4. oktober om demens, det andet d.15.november om forestillingen om det gnidningsløse liv.

 

Hvordan går det med Genåbnings-arrangementet. Nyt fra arr.gruppen?

Kim orienterer. Mads LaCour+makker kommer og spiller. 100,- i entré

Benny laver mad. 100 for mad.

Fin skal tages med i fht. budgettet.

 

Hvordan går det med Børnekoncerten? + Tvillingetræf?

Nanna orienterer. Der er 11 tilmeldinger – og der er ikke rigtig lavet så meget markedsføring, kun en begivenhed. Der skal laves plakater og sættes op osv.

Nanna og Sofie laver selv pressemeddelelse osv.

 

2.Siden sidst: Folkekøkken - Benny er i gang igen, og det ser ud til, at han havde god søgning i søndags. Fællessang er begyndt. Det gik rigtig fint og den eksterne gruppe omkring arr. har stort set overtaget alle funktioner incl. PR. Det betyder, at Pia har kunnet trække sig. Tæt på balance i økonomien. Eksemplarisk forløb, tænker jeg!

Rep.Café - 3 udefrakommende og meget opmærksomhed på FB på Palles workshop i beg. af september. Der er blevet ryddet op og indkøbt værktøj. Vi har fået lavet en flot plakat, der er ved at komme op forskellige steder. Som altid: RÅ-hyggeligt!

Josefine orienterer.

 

3. Flere medlemmer
Josefine foreslår, at vi laver et opslag på FB med en henvisning til en indmeldelsesformular på vores hjemmeside. Kontingentet er foreløbig 0,-, men næste generalforsamling kan jo sætte et kontingenbeløb, hvis der er flertal for det.

Josefine orienterer. Vi vil gerne have flere medlemmer nu alligevel – men vi kan ikke ændre kontingentet fra 0, uden at have en generalforsamling.

Vi laver en formular, der kan være på hjemmesiden, hvor man kan melde sig ind.

 

4. Forberedelse af ombygning. Vi skal have taget halvtaget ned. Muligvis får vi pads i budgettet til at få renoveret toiletterne.Der er også noget nedrivning vi måske selv kan stå for? Tidsplan og datoer skal fastlægges snarest. Stillads kommer muligvis op i uge 39/40, så det er klart når håndværkerne kommer 8.oktober. Hvilke opgaver skal Brugerforeningen påtage sig?

Søren orienterer. Der kommer stillads op fra 1. 10.
Det betyder, at inden 1. 10. skal der ryddes hele vejen rundt om huset. Halvtaget skal ned, rampen skal ned, tingene ude under halvtaget skal flyttes (ned i det våde værksted?), halvdelen af balkonen skal ryddes. Søren beskriver opgaverne og sender en mail til Josefine. Søren står for kontakten til naboerne. Det planlægges muligvis arbejdsdag d. 23. sept. - overvejelse om fællesspisning den dag, Josefine foreslår pizzaer.

 

Hvis vi mere end holder budgettet, så er det under overvejelse at renovere toiletterne. Josefine har også talt med gulvmanden om hvad det vil koste, at får trægulv i salen.

 

5.Slyngelstuen - der har været en enkelt forespørgsel på at holde et selskab i værkstedet, og der har også være talt om, at det kunne være et fint sted til fortælleaftner mm. Vi skal IKKE ud i noget med engelske lædersofaer ;-) - men gode ideer til flexible hyggelementer modtages gerne.

Josefine orienterer.

Vupti vedtages det – da hovedparten af Brugerforeningens bestyrelse er til stede – at Nikolaj får 500+moms pr. måned for smårengøring over måneden.

 

6.Økonomi

Fin kan ikke komme og beder os om at runde flg:

Fins kommentarer:

· Økonomi.

o BSF har 22.735 kr. i banken.

o Fællessangen gav et underskud på ca. kr. 200. (Udgift til leje og rengøring på 1075 og 880 i indtægter). Der blev ikke solgt noget.

o Fin har lavet et nyt afregningsskema. Vedhæftes.

 

o Vi skal have besluttet salgspriser. Forslag: Luxusøl 30, alm. øl og vin 25, vand 15, kaffe og te 10.

 

o Fin kontakter KODA med henblik på fritagelse for betaling i f m vores arrangementer

 · Der kommer en del betalinger på MoblePay bl.a. til Babyband. Skal jeg holde øje og informere om det?

  Overblik.

o Fin synes det er svært at overskue hvor og hvordan Brugerforeningen er involveret i forskellige sammenhænge (fællessang, talk shows, tvillingetræf mv).

o Fin vil foreslå at der laves en liste over, hvad vi er involveret i og hvordan (har vi stillet garantier, er der lavet budget, hvem har godkendt at vi er med, skal der betales leje/rengøring og hvor meget, skal der sælges fra baren, er der entré, hvem er tovholder mv.)

Jeg savner et overblik over vores forskellige grupper og en beskrivelse af, hvor der tages beslutninger, og hvad grupperne arbejder med og hvordan kommunikationen mellem grupperne skal foregå. Jeg vil gerne være med i en gruppe der skaber overblik, hvis I synes det er en idé.

 

Pk.7 – Andet?

Jan foreslår, at vi holder en ordentlig fest. Måske til foråret?

Der overvejes yderligere om d. 23. og spisningen.

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben