Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2019-06-20

Referat Koordineringsmøde i Svendborg Forsamlingshus 16 sept 2019

JYTTE, SYS, SYTTER, PIA, KIM, METTE, ALLAN, TORBEN, PETER B, HANNE, JAN (REF), JOSEFINE

Endelig dagsorden:

  1. Økonomi v. Fin

Fin skriver, at der er ca. 16.000,- i kassen + Josefines donation, der endnu ikke er udbetalt.

 

  1. Handyman/woman vikar til rep.café på onsdag d.18.september.

Palle er på kursus og Helmut renoverer hus, så det ville være skønt, hvis der var én værktøjskyndig, der havde lyst til at hygge/drikke kaffe med os andre og være parat HVIS der nu lige skulle dukke en masse reparationer af den slags op! ALLAN vikarierer.

3.Fællesspisning september  mm. - 

Benny har ikke mulighed for at lave mad søndag d.29.september, hvor der oprindelig var planlagt fællesspisning. I stedet laver vi Høstfest sammen med SØFF TORSDAG d.26.september. 

 

Mere fællesspisning: Pia har snakket med integrationsrådet (Hanne Ringgård Møller) om måske at lave fællesspisninger (14 dage efter Benny’s) sammen med dem.
Er der nogen, der vil være med i en arbejdsgruppe omkring at lave en anden type fællesspisninger med mere mellemfolkeligt aspekt?
PIA, Hanne, SYS, Lone Møller, 

Jytte: en ide om at lave etnisk mad efter en samtalesalon - start 2020

 

  1. 4. Evaluering af nye arrangementer:

- tema i Rep.- caféen. Der kom en ny, Thomas, der vil hjælpe med Softeware

- musikværksted. Fint - 10 deltagere.

- formiddagsfortælling ca. 45 deltagere . Se punkt 5

- dillettant. Der var 17-18. Udleveret manuskriptet.

- dragedag. Gik fint - der kom 7. Igen sø 13 oktober.

 

  1. Kalender oktober:

1.okt - Ungt Kunstværksted (Katrine - Josefine tager kontakt)

2.okt. Formiddagsfortælling Niels Holgersens Vidunderlige Rejse - hvem hjælper Torben?
Hanne, Allan.  (Palle?). Hvad gør vi med rundstykker? Er der nogen, der vil spørge Kvickly om de vil sponsorere 50 rundstykker?: JYTTE, spørger Kvickly omm de vil sponosrere rundstykker. Der kommer en 2nd. klasse.

 

2.okt. Rep.café -elektronik

6.okt. Musikværksted - Jan/Torben

(5/6 oktober har Mette Maabo lånt kælderen til at holde maraton-sy weekend. Musikværksted begynder kl.19)

9.okt. Rep Café

10.okt. SØFF

13.okt. Drageflyvning på Tåsinge Pia/Henrik

EFTERÅRSFERIE - VI HAR INGEN ARR. ER DER NOGEN, DER HAR LYST TIL AT BYDE IND?
Det er der ikke, så udover drageflyvning er der ikke andre arr. i efterårsferien


  1. okt Æblepresning v. SØFF

21.okt. Fællessang. 

22.okt. Koordineringsmøde ;-) Flyttet til 24 okt. Jytte, Sys kan så ikke.

23.okt. Rep.Café: Plastfri Indpakning -Sys

24.okt. SØFF

24.okt. Samtalesalon - Jytte, Signe, Sys

27.okt. Fællesspisning

30.okt. Rep-café

31.okt. kl 19.30 Storyslam (kælderen) - Allan/Winnie. Hjælpere: “BAR”: Jytte, SYS,

 

  1. Kalender november

3.nov. evt. Krea-marked for unge kl.13-17 (Katrine) 

3.nov. Musikværksted - Jan/Torben

5.nov. Ungt kunstværksted - Jytte

6.nov. formiddagsfortælling Gedebukken - Torben. Hanne, 

6.nov. Rep.café - elektronik

to 7.nov. Benny Andersens 90-års fødselsdag - Hanne, Pia, Sytter, Peter, Kim, Jytte, Jan, Billetpris 75kr 

  1. nov. SØFF
  2. Rep.café

17.nov. Søndagshøjskole - hvad sker der med den Lone arbejder på at skaffe økonomi til den foredragsholder, der har skrevet om forsamlingshuset i "Come Together", en ny bog om fællesskaber. Hvis det lykkes skal billetprisen  evt. være 50,-

17.nov. Fællesspisning

18.nov. Fællessang

20.nov. Rep.café - strikkestue - Mette 

21.nov. K-møde

21.nov. Samtalesalon - Jytte, Signe

27.nov. rep.café

28.nov. Story Slam - Allan/Winnie

Projekter, der skal tages stilling til. 

Der har været snak om en børneloppemarked/pak-din-gave-pænt ind søndag i slutningen af november.
Er der nogen, der arbejder videre med det? Er der afklaring på, hvornår det bliver?
Projektet er lagt i "bobler"-kassen indtil videre.
Det blev besluttet ikke at lave julearr.

 

Håndværkerjulefrokost har ikke fået nogen tilmeldinger, så den aflyses !

Er der nogen, der har forslag til andre formater, der kan skabe overskud til Brugerforeningen? Bankospil? Brunch? Fredagscafé? Dansebal?

Jeg har haft følere ude på Nytårskuren 11.januar, og der er god response fra dem, jeg har haft kontakt med. Dog er vi blevet rådet til en pris på 450,- i stedet for 500,- hvilket vil sige at Brugerforeningen får 50,- mindre pr.kuvert for Benny skal stadig have 300,- 
Der er god stemning for, at vi fortsætter med at planlægge nytårskur

Info

-Vi har haft vandskade. 

-Arbejdsdag? Vi trænger til at få malet træpanelerne i salen. Torben.

 

Skilte til Kaffe-maskinen !

Onsdag 18 december  vores egen julefest ! Peter, Hanne, Sys, Pia, Kim, Sytter, Torben, Mette,
Arr gruppe: Pia, Sys, Mette

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben