Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2019-09-16 K-møde

K-møde, Svendborg Forsamlingshus, d.18.december 2019 kl. 19

Afbud fra Kim, Mette ,

Økonomi v. Fin pr. 5dec: overskud 9591kr.
Fællessang gav stort overskud.

Torbens 4 fortællinger ca. 3000kr

2. Afviklede arr.
Story-slam – laver 2 arr.
Green Friday, Flot arr., Vil lave et til.
Formiddagsfortællinger,
Ungt kunstværksted, i salen denne gang og de har betalt.

3. Info: 
Repair café: Ansøgning om værktøj. Repair Café Temaaftner i foråret.

Vi får besked i start Januar på ansøgninen
De kollegaløses Julefest er aflyst - store interesse, men ikke nok tilmeldinger. 
Hvad skal vi gøre anderledes?
Hjertestarter. Fin søger igen. Indsamling 3 maj kan give et skab.
(Vedligeholdelsen koster ca 3000/året).

4. Forårets arr.

Arr. der fortsætter:
Værksted
Ungt Kunstværksted ( februar)
Fællessang
Samtalesalon
Fællesspisning

Formiddagsfortællinger ( februar).

Der er kommet støtte på 10000 fra Fynske Bank.

”Fortællinger om foråret” Entre 50kr. 1ste ons/

5.2 Maria Junghans,

4.3 Lisbeth Kofoed,

1.4 Connie Annette Nordholt,

6.5 Torben Wahlstrøm

Musikværksted 4 stk fra 2. Febr., 1.3,

Nordisk dans

Fortælleværksted – søndage.

Foredrag. 1 stk.

Storyslam 2 stk.

  1. maj 75års for befrielsen. Alsangsformiddag og - aften

 

Støttefest 21.februar. Pia fylder 70år (fra kl 13).

Kim, Sytter, Lotte, Betina, Pia, Jan, Jytte, Fin,

Nye formater:

Bæredygtighedstema v. Lotte f.eks søndag eftermiddag.

Bæredygtigheds-messe. Pia, Jytte, Betina, (Green Friday, SØFF)
Fins sangaftner ()
Etnisk samspisning. På Pause men måske i forb.m Samtale Salon.

Kreaværksted for voksne (Ane Lehner,)

KAMMER musik.
Andre gode idéer?

Søndag d.5 januar kl.11-13 er der Idé-te med julekagerester hos Josefine, Skovvej 51, hvor vi kan udvikle videre på nye formater.

 

Udlejningen forsøges boostet ved Lotte.

 

  1. evt. Hilsen fra Franz (Maleren)

 

6. Julehygge - Benny laver mad, og vi går op i salen og spiser sammen ( og leger fest, så Lotte kan tage nogle billeder, vi kan bruge i markedsføringen ( primært hænder mm.)

 

 

K-mødedatoer i foråret 2020 – alle møder begynder kl. 19 :

 

Tirsdag d.21. januar

Torsdag d.20. februar

Mandag d.23. marts
Torsdag d.23. april

Tirsdag d.19. maj
Mandag d.15. juni

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben