Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2019-12-18 K-møde

Referat fra bestyrelsemøde den 10. januar 2020 kl. 15 hos Pia.

Til stede: Pia, Jytte, Jan, Kim, Fin. Afbud fra Nanna og Søren

 1. Seneste referat. Ingen bemærkninger.
  1. Referent Fin
  2. Ordstyrer Pia
 1. Forårets aktiviteter(Ansvarlige skal huske at booke lokaler via SFHs hjemmeside).
  1. Støttefesten den 21/2. Jan har sendt en plan rundt og sørger for at der er frivillige til de forskellige opgaver. Benny laver mad og står for fællesspisning. Der er ikke entré men folk kan købe lodsedler og donere til BSF.
  2. Alsang den 4/5. Jan og Fin står for planlægningen. VUC og Lær Dansk skal inviteres til om formiddagen.
  3. Dronningens Fødselsdag den 16/4. Folk kan selv tage mad med. Der arrangeres hattesyning et par onsdage inden. Jytte er ansvarlig.
  4. Allan har bedt om lokaler den 27/2. Hvis BSF skal involveres, skalvi vide noget mere. Jan tager kontakt.
 1. Diverse/orientering.

3.1. Josefine har tilbudt at købe 2 barelementer. Bestyrelsen er ok med det. Jan prøver at afsætte den gamle bar.

3.2. Hjemmesiden. Foto. Opdatering. Det nuværende foto slettes og der tages et nyt, efter generalforsamlingen. Data om bestyrelsen skal opdateres. Jan gør det.

3.3. Hjertestarter. Allan har tilmeldt os til Hjerteforeningens indsamling den 2. maj. Hvis vi samler ind på 15 ruter, får vi en hjertestarter. Jan og Fin søger indsamlere via Facebook og blandt medlemmer.

3.4. Status på RepCafe.

 1. Vi skal registrere reparationer. De skrives i en bog i kælderen og Jan registrerer.
 2. Vi har fået 10000 kr til at købe værktøj for. Fin sender en opdateret liste til RepCafe. Værktøjet er ikke vores. Vi låner det.
 1. Regnskab/økonomi
  1. Regnskabet for 2019 viser et overskud på 8.544 kr. De store indtægtskilder har været donation fra Middelfart Sparekasse til piano, Børnebogsbanko, Fællessang og Levende Litteratur. Vi har en egenkapital på 36976 pr. 31/12-19. Fin sørger for revision inden generalforsamllingen.
 1. Behov for bestyrelsesmøder.
  1. De fleste planlægninger af arrangementer sker på k-møderne. Arrangemneter, som BSF skal indgå i, skal have bestyrelsene accept – dvs bestyrelsen skal sige fra på møderne, hvis BSF ikke vil deltage. Der er ikke behov for at bestyrelsen holder møder med mindre der er specielle ting, der skal besluttes, og når generalforsamlingen skal planlægges.
 1. Planlægning af generalforsamling
  1. Generalforsamlingen fastsættes til den 26/3 kl. 19 i kælderen i forsamlingshuset.
  2. Der skal være mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består nu af 6 medlemmer.
  3. Følgende er valgt for 2 år, og er ikke på valg: Pia, Nanna, Jytte.
  4. Følgende er på valg: Jan, Fin, Kim.
  5. Pia undersøger om Nanna vil fortsætte i bestyrelsen. Eller kan der vælges en ny for et år.
  6. Søren er på valg som suppleant. Der skal vælges en mere. Pia prøver at finde en.
  7. Jens Ladekarl og Andrew Godshaw er på valg som revisor og revisorsuppleant.
  8. GF skal indkaldes med 4 ugers varsel. Fin skriver til dem, der har tilkendegivet at de vil være medlem, men ikke har betalt. Fin sender indkaldelse til alle inden 4 uger før.
  9. Generalforsamlingen planlægges i detaljer på næste møde.

 

 1. Næste møde. Aftales nærmere.

 

 1. Evt

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben