Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2020-02-20 K-møde

Dagsorden og referat 13.8 kl. 19-20.30 ,  Lise, Winnie, Josefine, Allan, Katrine, Jytte, Jan, Torben Larsen (fra fællessang), Torben W, Janet Vahl, Pia, Peter, Ann-Gitte, Susanne (formiddagsfortællinger)
Afbud: Fin Thygesen,

pkt.1 Økonomi.
Fin skriver: Der er 21.467 i banken og 3.000 i kassen -ialt. altså 24500 

* Asfaltballer kan jeg afslutte og afregne når jeg får evalueringen. Jeg regner med, at jeg har fået alle bilag. Det går nogenlunde i nul og vi får udbetalt de 10.000 vi mangler at få.

 

* Kulturturen Rundt - det samme med evalueringen, som er på vej. Det går også stort set i nul og vi kan få 6000 udbetalt.

 

* Der er nogle kommende arrangementer som kan komme til at koste. Formiddagsfortællinger måske 10.000. 

Fællessang kan sikkert gå i nul, hvis de kommer i gang igen med 40-50 gæster.

Det hele afhænger lidt af hvor mange publikummer vi må lukke ind og hvor mange der tør komme.

Der kan være andre aktiviteter der medfører underskud.

 Sum: 30500 i likvider når jeg får afsluttet de 2 ovennævnte aktiviteter og hvis vi regner med 10000 i underskud i den kommende tid.

pkt.2 Evaluering af sommerens arrangementer.

Fællessang: 8 gange.
Det ville være fint hvis tovholderen samler de frivillige først. 

Allan laver en beskrivelse af arbejdsopgaver.
Stikord: Kridtstreger fungere godt som signal om at vi skal huske at holde afstand..

Torben W: Forslag:En der tør gå rundt med hatten og gøre opmærksom på, at man kan bidrage til brugerforeningen. En måde at betale kunne være at betale et beløb pr. stol.

 Asfaltbal 6 gange:

Lise: gået godt
Lise: laver beskrivelse af arbejdsopgaver.
Næste år: Kim Jensen: Evt Gadefest som involverer resten af gaden.

 

Kulturen Rundt: Lidt koldt, men…..

Det var SFH der stod for meget af arbejdet.

Godt samarbejde med W2G
Hvis vi skal lave det igen,  skal der komme initiativ fra de andre.

 

pkt.3 Arrangementer i september:

Tirsdag d.1 kl.17-21: Ungt Kunstværksted:
Katrine har meldt sig på FLUK, som ligger tirsdage, 
så måske rykkes UK til mandage. (Man må i øvrigt være 16 i kælderen).

 

Onsdag d.2. kl.10 - Formiddagsfortælling.

Torben W, Susanne (står for kaffe), Palle, 

onsdage kl.17-21 Repair Café. 1 ste gang d 19.8

Torsdag d.3.9. - kl. 18-22 Mad,Miljø og Musik 3 arrangementer. Sammen med SEF

Band: LSMR. Kun plads til 5 frivillige: Allan, Peter, AnnGitte, Pia, Jan, (Susanne).

 

Mandag d.7.9 -kl.19.30 Nordisk Dans - arr. Folk for Folk

Onsdag d.9 - kl. 10 Formiddagsteater Susanne Winnie Allan kl 9

                      kl. 17-21 Repair Café

                      kl.20 Erik Grip  - arr Folk for folk

Torsdag d.11 - 11-17 Søff

Sø 13.9 Musikværksted - Jan, Allan Torben W

Onsdag d.16. 17-21 Repair Café

lørdag d.19-søndag d20. Minifortællefestival ( arr. af Maria Junghans m.fl.)

 

Mandag d.21. - evt. fællessang kl 19.30-20.30 - fællessang er aflyst indtil videre. Det bliver for svært at få det til at fungere med corona-restriktioner på 22 i antal.

Onsdag d.23. 17-21  Repair Café

Torsdag d.24 11-18 SØFF

Onsdag d.30. 17-21 Repair Café

 

Vær opmærksom på at salen fremover er lejet ud hver mandag og torsdag fra 9-18 til Sydfyns Fysioterapi, der bruger salen til holdtræning. 

 Temaer på repair Café?

 

pkt.4 Nye idéer?
Lise: Kreaværksted PLUS SEKSOGTYVE. Jytte, Pia

Winnie + Allan :STORYSLAM torsdage 29 okt 26 nov.

Brevskriverværksted. Josefine evt CALIGRAFI
Støttearr.: .F. eks BørnebogsBanko JAN, Ann Gitte Kage,Peter Barslev,

Maskebal februar:, LISE
Temaloppemarked. SYS, 

Drageflyvning aflyst indtil videre

 

Pkt. 5 PRAKTISKE OPGAVER:
Søndag d. 6 sept.kl 13-16 (evt m frokost kl 13)

Males : Væggene skal pletmales, Rampen, (Torben W)
Vaske borde stole Lise, Pia, Susanne på en onsdag

Vandrør i stolerummet fastgøres.

 

Pkt 6 Nyt fra Brugerforeningens bestyrelse.

Forslag fra Pia: Brugerforeningen giver mad/drikke til de frivillige til arrangementer mm. 

 

Generalforsamling torsdag 16.9 kl 19
Du kan melde dig ind her: http://svendborgforsamlingshus.dk/?Brugerforeningen_BSF___Vil_du_v%C3%A6re_medlem%3F 

Pkt 7 Evt.

K- møder i efteråret 2020:
Mandag d.14.september kl 19

Tirsdag d.20.oktober

Torsdag d.19.november

Torsdag d.17.december ( juleafslutning)

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben