Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2020-06-15 K-møde

Deltagere: 
Fin, Pia, Jytte, Jan (ref.), Ditte, Jytte, Betina, Henriette, Kasper, Ditte, Winnie, Josefine, Torben
Afbud: Lise, Ann-Gitte,

1. Siden sidst. Fin har igen søgt om en Hjerte-starter. Vi har fået digital styring på varmen i salen. Jan er varmemester. Ny kode på nøgleboks bagdør. Kontakt Jan, hvis du har brug for den.
2. Økonomi v. Fin. Der er ca. 30.000,- i kassen
3. Fællesspisning ONLINE søndag d.28.februar v.Kasper.
Radio Diablo har lavet et fint Video-interview.  Josefine har lavet en video med Benny, der er nået langt ud. Pia, Jytte og en xtra tekniker er klar.  Kasper er kamaeramand. Succesmål: at der er 15 husstande, der deltager.
4. Fællessang i juni-juli v.Josefine + Kasper. Der er søgt 19.000,- i eventpuljen til musikere, der akkompagnerer, planlægger og gennemfører 5 sangaftner udendørs henover sommeren. Arr. afvikles i samarbejde med Fællessanggruppen. Fin går ind i gruppen. Måske mulighed for at supplere fællessangsaftnerne i efteråret med fyraftenssang v. forslag fra Louise Hviid.
5. Asfaltbal i juni-juli v.Jan og Lise. 5 gange: 2. juli, 9. juli, 16. juli, 6 . august, 13.august - man er velkommen til at komme med forslag til bands til Jan.
6. Musikværksted d.8. marts v. Jan. Værkstedet bliver afholdt både fysisk m max.5 personer og online.  
7. Formiddagsfortællinger v.Torben. To gange i april og 2 i maj, hvis det bliver muligt. Der er allerede gjort pressemateriale klart , men det er svært at gennemskue, hvorår der bliver åbnet for kulturelle arrangementer.
8.Værksted - hvornår regner I med at åbne? Når vi må være 10 og er  blevet vaccinerede.
9. Gåture - er der nogen, der vil komme med et oplæg? Pia, Betina, Jytte, 
Der er to formater i spil:
a: Gåtur med fortællestop i midtbyen
b: Gå med på min yndlingstur!
 
10. Andre idéer? Forårs-plantemarked i start maj v Pia, Anna, Ditte, Louise, (Henriette), (Jytte), 
Fin: og Jan finder ud af, hvad de gør med det tilskud til Alsang 5 maj., som der er tilsagn om. 

11. Evt.

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben