Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2020-08-13 K-møde

Referat K-møde 21-04-21 hos josefine

Deltagere: Fin, Palle, Birte, Ann-Gitte, Lise, Allan, Pia, Jytte, Jan, Louise,  Susanne, Conni, Ingrid, Henriette, Sys, Josefine, Kasper, Ditte, Allan, Peter Barslev 

1.Økonomi v. Fin.

Der er godt 20.000,- i banken, som ikke er øremærket til henholdsvis asfaltbal, fortælling, fællessang, mad,miljø&musik.
Vi har stadig ansøgninger ude til asfaltbal og fællessang.
NB 23.4 har vi netop fået at vide at vi har fået yderligere 10.000,- fra SEAF til Fællessang i det fri – hurrah!!

 

  1. Foreløbigt program for maj:
    Mandag d.3.maj: Musikværksted v.Jan

Fredag d.7.maj - Formiddagsfortælling v. Torben,

HJÆLPERE: Susanne, Fin, Allan, Lise, Ingrid


Weekend + mandag d.8-9-10.maj - Teaterprojekt Arttrain lejer sig ind i huset. JO hjælper dem med PR, Jan m Billetter

Onsdag d.19.maj - Formiddagsfortælling v. Torben, 
HJÆLPERE: Susanne, Fin, Allan, Lise,Ingrid

 
Fredag 21. maj - Planteloppemarked, Louise, Sys, Pia, Ditte, Ingrid, (Kasper)

3. Nye planer
Hvordan går det med fællessang v.Josefine.
Det er besluttet at afholde alle arr. som planlagt. Musikerne har accepteret en minimumsbetaling på et gavekort til Shopping Svendborg på 1000,- men vi bestræber os på at kunne give dem en tarif. Med tilskuddet fra SEAF ( se under punkt 1.) ser det ud til at lykkes.
Hjælpere til Fællessang i det fri:

31.5 (DFL) Conni, Ditte, Louise, Lise, 

14.6 (DFL) Susanne, Birte, 

28.6 (Ulrich Klostergaard), Ingrid, A-G, Peter,

12.7 (Chr Søgaard), Sys, Ingrid

26.7  (Povl Christian Balslev)


Hvordan går det med asfaltbal v.Lise + Jan

Det har vist sig vanskeligt at skaffe penge til ballerne, men der bliver stadig arbejdet ihærdigt. På nuværende tidspunkt er der skaffet ca. 25.000,-
Det er nok til 2-3 baller, hvis vi skal fastholde de oprindelige budgetter. Der bliver syslet med forskellige muligheder såsom at hyre trioer i stedet for kvartetter mm.
Gruppen er fortrøstningsfuld.
Mulige Datoer: 2.7 , 9.7, 16.7,        6.8, 13.8, 


Nørklerier med oplæsning v. Betina, Josefine, Pia og Henriette
Vi afventer en dato her i foråret, hvor Betina kan, men gruppen er enig om at det er noget vi kan rykke ret hurtigt på, så hold øje med vores facebook – pludselig er der en dato og et tidspkt. 

Er der planer for repaircafé? Jytte og Pia indkalder til møde snarest. Det er uklart om værkstedet åbner før sommerferien eller først i august?
Der er tale om at lave tema-værksteder, sådan at det kun er 1 onsdag om måneden, der er repair-café, evt. 1 onsdag med krea-værksted, 1 onsdag med strikke klub, 1 onsdag med nørkleri og højtlæsning.

 

Andet?

Kasper vil gerne være med til omgang mere af Mad, miljø & musik.
Kasper foreslår et oplæg om Donut-modellen.
Josefine tager kontakt til Jesper Vognsgaard, SEF, for at få afsluttet det igangværende forløb.
Josefine, Lise og Kasper indkalder Jesper/SEF til møde om en ny omgang.

 

Lokalråd Svendborg Midtby.
Forsamlingshuset er blevet spurgt om vi vil lægge arbejde i at indkalde til et borgermøde mhp at lave et lokalråd for Midtbyen.

Pia, Kasper, Susanne, Sys går videre med det med hjælp fra Anna Hellesøe fra kommunen

4. Åbningsbrag - forår, sommer eller efterår?

Høstfest.

 5.evt.

Vi laver en liste med K-mødets deltageres mails og telefon-numre.
Den er blevet sendt ud til K-gruppens mailadresser.

Benny vil gerne lave samarbejds-fester. Pia, Lise, Jan tager et møde med Benny. 

 

Bestyrelsesmøde.
Generalforsamling. Udsættes til efteråret.

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben