Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2021-05-20 K-møde

Til stede: Anita, Winnie, Ditte, Sys, Pia, Josefine, Allan, Jytte, Nina, Annette, Jan, Josefine, Mette, Torben

Endelig dagsorden K-møde torsdag d.10.februar kl. 19-20.30 i
Svendborg Forsamlingshus
1. Økonomi. Kassere kursus 18/2 kl 14. Torben, Nina, Joan deltager.


2. Afholdte arr. siden sidste møde:
Formiddagsfortælling. ca 55 tilskuere,
Værksted x2, ånd og hånd, og nørklerier
Friluftsloppemarked. første 45 minutter fuldt hus, 5 stadeholdere,
Özlem Cekic. STORR SUCCES!, Kreativt Håndværk inviteres med til Idémødet.

3. Kommende arrangementer
Februar:
Onsdag d.16. februar kl. 11-12 Fortælling  & højtlæsning . Ikke stor interesse. Fortællere er klar til at gennemføre selv ved ganske få tilskuere.
Fredag d.18.februar kl. 13-15 Jeg gik mig over sø og land ... vil du med? Deadline mandag d.14.februar. Hvis der ikke er nok tilmeldte, aflyses arr.
Mandag d.21. februar kl 19-20.30 Fællessang - hvem er vært?:Torben W er vært. Povl Christian Balslev akkompagnerer og sætter program.   Allan, Annette, Kasserer:  Jytte.
Onsdag d.23.februar kl. 10-11 Kirsten Lockhardt. Jan, Ingelise, Allan,
Torsdag d.24.Februar kl. 19.30-21 Nordisk Dans. Ditte, Pia,
 Søndag d. 27.2 kl. 17.30 Fællesspisning, Lise, Nina, Susanne, Anette, Sys
Søndag d. 27.2 kl. 19-21 Musikværksted
4x væksted
Marts:

Tirsdag 1 marts kl 19 GF
Onsdag d.2.marts kl. 10-11 Formiddagsfortælling. Det sædvanlige hold,
Onsdag d.16.marts kl. 19  Jakob Maagaard om knallerttur til Iran. Pia, 3 fra Egense Husflid.
Torsdag 17.marts  kl. 19.30-21  Nordisk Dans kl. 19.30-21, Anita, Annette
Mandag d.21.marts kl. 19-20.30 Fællessang - hvem er vært? (Ikke Torben),
Onsdag d. 23.marts kl. 16-18  Foredrag om Londons pubber + ølsmagning Jytte, Anita, Jan, Kurt, Allan, 
Søndag d. 27. marts kl. 19-21 Musikværksted kl. 19-21
Søndag d.27.marts kl. 17.30 Fællesspisning, Sys, Pia, Nina, Henriette, Joan,
Onsdag d 30.marts kl. 19-21 Svend Loebner foredrag om kulturdialog, Pia, Ditte, Anette + 3 fra Egense
5x værksted

April:
Søndag d. 3.april kl. 15-17 Forsamlingshusets 4-års fødselsdag og afsløring af Forfatterskab,
Henriette, Joan, Sys, Annette, Pia

 

4. Andre forslag til marts-april?
 Café Fragilite - er der planer om det i april?
Emne: At blive gammel - at miste, erfaring. Der arbejdes på det. Drømmen er at få Annemarie Helger til at lave oplæg. Formodentlig først til april. Pia, Fie, Lise, + hvem?

Kulturklubben – Analogt, Hvad vil jeg anbefale, man kan opleve. 
Hvor langt er den nået med forberedelse? Hvem er på her????
Krea-værksted? Pia (se fuld referat nedenfor)
EN Tema- Onsdag i måneden. Inspiration til fornyelse af garderoben. Filtning. Batik til sommer. Pileflet. Bivoks .

 

5. Idémøde + samspisning søndag d.20.februar kl. 16 – hvem kommer? MELD JER TIL - SKRIV TIL JOSEFINE

Idé:  Foredrag (Joan Wendelbo): Kjeld Høegh 3500kr. Sprog m.m.

6. Forsamlingshusets PR-afdeling – sekretariatsgruppe ;-)
Anita, (Ditte), Jan,Josefine, Jytte
Vi forsøger at finde et par stykker mere på Idémødet d.20.februar.
Arbejdstid: Max. 1 time i gennemsnit om ugen
Jytte, Jan og Josefine arbejder med markedsføring og på enkelte arr.
deltager Lise og Torben også. Det er et relativt stort arbejde, og det kunne
være godt med et par stykker mere, der har lyst til at bruge lidt tid på at
skrive arrangementer ind i Sydfyns Kalenderen, sørge for at opdatere
forsamlingshusets kalender, stå for ophængning af plakater/uddeling af
løbesedler mm. Der er ikke noget af det, der er svært, men det vil være
godt med nogen, der har lyst til lige at tage det et jævnligt træk.
Det kunne være hyggeligt med en lille sekretariatsgruppe, der mødtes 1
gang om måneden umiddelbart efter k-mødet og fordelte opgaverne for
den kommende måned. Pamfletter.
Kasper Krebs vil gerne lave et lille video til SOME (sociale medier)-kursus – altså, hvordan man
laver små, nemme videoer, der kan booste vores markedsføring. Hvem vil deltage?
Winnie, Torben, Joan, Allan, Anita,

Nye ”genbrugs”plakater til faste arrangementer f.eks.
Formiddagsfortælling, Fortælleværksted, Onsdagsoplevelser, Koncert, 
?Onsdagværksted?
– er der andre faste arr, der mangler?

7. Generalforsamling tirsdag d.1.3 kl 19.30
Medlemsskab kan tegnes i døren..

8. evt.
Pia: De foredragsholdere /musikere der kommer her, der har udgivet Bog eller CD:
Vi stiller dem i "biblioteket ved pladespilleren".
Mette/ Allan: hvordan få ting op på fjernsynet.Jan laver et kursus.
Torben: Stolene skal vende den rigtige vej i Tårnene.

Torben:Evt Seniordans onsdag formiddage. Kommer med på idé-mødet.

 

KREA Værksted:

Referat fra Krea-møde. 
 
Tilstede: Mette, Henriette, Susanne, Pia 
 
 
Ad. 1, cykelslange syning, vi er enige om at vores symaskiner er for små til den slags.
Ad. 2, Origami, er en god ide, men vi mangler en instruktør.
Ad. 3, Hjælp til grundmønster, der mangler vi også instruktør.
Ad. 4, Bagning, der er samme problem med instruktør.
Ad, 5, Inspiration til fornyelse af garderoben, det vil vi meget gerne være med til.
Ad. 6, filtning, det er der stor opbakning til.
Ad. 7, Batik, er endnu et forslag, med opbakning.
Ad. 8, Pileflet, det gør vi !!!
Tak for kaffe og vi er åbne for nye forslag.
 
Ref. Pia 
Hilsen Mette, Henriette, Susanne, Pia 

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben