Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2021-06-21 K-møde

Referat Idé-møde 20.februar kl. 16-18 2022

Mini K-møde:

-Real Dania, der har bevilget 900.000,- til renovering af bygningen har inviteret os til at deltage i et træf d. 27/8 i Odense.
Pia, Josefine, Ingrid og Lise tager afsted.

-PR-gruppen har brug for forstærkning. Gruppen består nu af Kurt, Anita (plakater), Ingrid, Fie, (Jytte, Jan Josefine)
Gruppen mødes efter hvert K-møde og fordeler opgaver imellem sig.

-Kasper Krebs SOME kursus.  Kasper, der tidligere har været en del af huset, har tilbudt at lave et lille kursus for dem, der gerne vil lære at lave små videoer til Face Book ol. Winnie, Torben, Joan, Allan, Anita, Jan har meldt sig.
Jan tager kontakt til Kasper og aftaler et tidspunkt.

-Torben Wahlstrøm Formiddagsdans 9 marts kl 10? – 2 personer meldte sig som hjælpere, men vi fik ikke skrevet op, hvem det var – meld lige tilbage ;-)

Pia opfordrer så mange som muligt til at lære at betjene vores Izetle-betalingssystem. 

Josefines oplæg til idémødet:
Det er ikke nemt at bevare gejsten, når vi hele tiden bliver lukket ned, og det kan være svært at tro på, at pandemien virkelig er ovre! Der er jo også rigeligt at bekymre sig om i øvrigt, men det er vigtigt, at vi retter fokus mod det, som vi HAR magt over, og at vi bruger vores tid og kræfter på noget, der giver glæde og mening.
De fleste af os i gruppen er i den helt særlige situation, at vi har et  levet liv bag os, og  gennem vores erfaringer ved vi rigtig meget om, hvad vi vil ,og hvor vores grænser går. Samtidig er de fleste af os ”forsørget” og behøver ikke bruge mange kræfter på at arbejde for at tjene penge.
Men vi er også et meget skrøbeligt sted i livet, hvor vores livsomstændigheder kan ændre sig meget hurtigt – enten for os selv eller for en partner – og det gør det endnu mere væsentligt, at vi vælger ”med hjertet” i forhold til, hvad der giver os glæde og livslyst.
Så det er bare om at slippe kræfterne løs og kaste sig over det, man synes kunne være sjovt, interessant eller vigtigt!

Forudsætninger for at lave arrangementer
Ethvert arrangement er bundet op på minimum 3 funktioner:
1. igangsætter – nogen skal få en god idé, en vision eller en undren.

2.Tovholder – når projektet er tænkt og formuleret skal det sættes i værk. Det kræver en tovholder, der vil tage sig af at indkalde til det første møde med interesserede. På det møde skal der udarbejdes en beskrivelse og et budget. Der skal tages stilling til, hvordan arr. skal finansieres. Skal der søges penge? Skal der søges om spritusbevilling eller skal pladsen foran forsamlingshuset i brug?
Nogen skal tage sig af at kontakte myndighederne, hvis det er nødvendigt. Der skal også findes en, der vil stå for at afvikle arrangementet og som har overblik over arrangementets forskellige elementer.

3 Fodfolket – der skal være hænder nok til, at det er lystfyldt for alle at være med.

ALLE TRE FUNKTIONER ER LIGE VIGTIGE. INGEN ARRANGEMENTER KAN FUNGERE GODT, HVIS IKKE DER BÅDE ER NOGEN, DER FÅR IDEER, NOGEN DER ER TOVHOLDERE ELLER NOGEN, DER STILLER OP, NÅR ARRANGEMENTET SKAL AFVIKLES.

 

Herunder er en oversigt over de ideer, der blev foreslået på idémødet.
Inden næste K-møde skal de forskellige grupper, så vidt muligt, nå at mødes, så de kan sende flg. info til Josefine:
1.Navn og beskrivelse af arrangementet/arrangementerne
2.Dato/ datoer
3. Budget: indtægter/udgifter. Salen koster 1000,- incl. Rengøring. Et budget kan godt operere med UNDERSKUD
4. Oplysning om, hvorvidt der er brug for kontakt med myndigheder? (Spiritusbevilling, hvis der skal sælges øl og vin. Tilladelse til at bruge pladsen foran huset. Ansøgning om funding.)

 

 

 

Temaer   TOVHOLDER HJÆLPERE
1 Fællessang   ? Allan Lise Jan Susanne
2 Foredrag - andre samfunds relevante emner,lokalhistoriske foredrag,flere a la Özlem Ingrid Palle ingrid Jytte Kurt JOAN
3 Byvandring   Jytte Pia Jytte Mona Sys
4 Frivillligfest   Pia Pia Fie Lise Susanne Ingrid Henriette Nina Jytte
5 Film m dabat     Jytte Palle Betty Anita Susanne
6 Høstfest /Festudvalg   Pia Ingrid Pia Susanne Jytte Nina
7 Fællesspisning alm   Fie Pia Fie Lise Susanne Henriette Nina
8 Værksted Værstedstemaer:papirblomster, imdkøbsposer,omsyning af tøj,filtning, pilefletdecoupage KØRER Fie Henriette Susanne Nina Betty Pia Jytte Anita Mona
9 Trivial Persuit   Kurt Pia Palle Fie Ingrid Jan Henriette Kurt Jytte Betty
10 Formiddagsf   KØRER Fie Anita Susanne Jan
11 Revy   Jytte Betty Fie Jytte Sys
12 Samtalesalon - Anders Carlsson   Jytte Sys Kurt Jytte
13 Foto digital   Sys Pia Sys Jan
14 Banko   Fie Fie Nina Susanne
15 Asfaltbal   Lise Jan Pia Jytte Allan Sys Fie Ingrid Lise Susanne Henriette Jan
16 Filmgruppe (lave film)   Palle Palle Allan Jan
17 Koncert   Jan Pia Palle Henriette Jan
18 Yoga   Nina Lise Nina Sys Susanne Lise
19 Artist in the round   Allan Jan Allan
20 Old school Disco   Anita Anita Fie Kurt
21 Foredrag     Ingrid Pia Palle Susanne Jytte Kurt
22 Cafe Fragilite   Pia Lise Pia Ingrid Fie Jytte Lise
23 Foredrag m Egense   Pia Jan Palle Lise ingrid Jan Jytte Kurt Pia
24 PlanteLoppemarked   Pia Søren? Sys 14. maj
25        
  Beskrivelse      
  Budget      
  Dato-forslag      

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben