Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2021-09-13 K-Møde

Beslutningsreferat fra K-møde 16/08/22

 Til stede: Ingrid, Grete, Palle, Henriette, Annette, Ingelise, Lise, Alice, Søren, Ann-Gitte, Peter, Torben, Frans, Josefine, Jytte, Allan

 

Endelig dagsorden tirsdag d.16.august kl. 19-20.30
pkt.1
Økonomi – Fin fremlægger. Fin var nødt til at melde afbud. Derfor gennemgik Josefine kort vores økonomiske situation: Vores EK er på 65.000 kr. Der er kommet afslag fra Fynske Bank på ansøgningen om støtte til Formiddagsfortællinger på 14.000 kr. En underskudsgaranti fra Brugerforeningen kan muligvis blive nødvendig. Der er ansøgt om 5.000 kr. fra Kulturministeriets Forfatterpulje til lyrikarrangementet med Pia Tafdrup. Fin er i gang med at undersøge, om der kan søges tilskud til vores fødselsdagsfest marts 2023. 

 

Der vil være kassér-kursus i forlængelse af K-mødet. SÆT LIDT EKSTRA TID AF EFTER MØDET!  
Har du glemt, hvordan man bruger i-pad mm. eller vil du gerne lære det, så meld dig igen. Det gælder om, at vi bliver så mange som muligt, der kan modtage betaling for billetter/bar. Kassererkurset blev aflyst/udskudt pga. Fin’s fravær

pkt.2
Afholdte arr.siden sidst:

10/6: ETNO – unge folkemusikere – rigtig god oplevelse
Åben koncert Musikværksted Lundevej  Pænt fremmøde – især familie og venner
Hunter Muskett   FEDT arrangement – gode sangere/musikere (har spillet sammen siden 1969)
Korkoncert m Suoni kor FLOT arrangement, stor ros og applaud fra tilhørerne (ca. 50)
Asfaltballer  24/6: Ny Nordisk Dans – OK deltagelse af børn, unge og ældre
                    5/8:  Two-Tone Chili Band – super vejr, god stemning og fin deltagelse

Der blev stillet forslag til fremover at ”åbne op” – evt. fjerne de nederste bannere over mod kirkegården og måske, når vejret tillader det, placere ”scenen” på tværs af gaden, så lyden sendes hen mod gågaden.
pkt.3
Kommende arrangementer:
August:
Onsdag d.17.8 16-18 Værksted (værkstedsmøde) Anbefaling om at møde op, hvis man har nogle ideer, forslag man gerne vil dele.
Mandag d.22.8 19-20.30 Fællessang v/Ulrich Klostergaard (Nina, Ingelise, Annette, Alice, Torben, Allan) Ingrid er ”vært”
Onsdag d.24.8 16-18 Åbent værksted
Fredag d.26.8 kl.18-? K-gruppe fest  HUSK tilmelding til Pia. Alle hjælpes ad. Dekoration: Annette & Alice
Søndag d.28.8 kl. 15-17 Fortælleværksted
Søndag d.28.8 kl. 17.30-19 Fællesspisning  (Henriette, Joan, Grete, Fie, Lene, Nina, Søren, Jette) Joan og Grete’s forslag til beskrivelse af fællesspisning blev drøftet, herunder muligheden for at ”hænge ud” lidt længere. Der tales om forslaget ifm. spisningen og resultatet heraf kommer med på næste møde
Søndag d.28.8 kl. 19-20 Kaffe/brætspil/kortspil – ikke aktuelt måske til efteråret – er streget i udhængsskab
Onsdag d.31.8 kl. 16-18 Reparationsværksted – Pia kontakter Lasse

September:
Søndag d.4.9 kl. 16-17 Nogen at følges med
Mandag d.5.9 kl.19-21 Musikværksted Lundevej
Onsdag d.7.9 kl. 10-11 Formiddagsfortælling  (det sædvanlige hold, dog afbud fra Ingelise 7/9)
Onsdag. 7.9 kl. 16-18 Værksted m. Ånd og Hånd  Ann-Gitte læser op - Skjulte Historier
Mandag d.12.9 kl. 19-21 Sange og historier om Piaf  (Alice, Jytte, Annette, Nina, Frans, Kurt, Grete, Jette)
Onsdag d.14.9 kl. 10-11 Foredrag om Johannes Møllehave  (Ingrid, Palle, Joan, Kurt, Jytte, Jette)
Onsdag d.14.9 kl.16-18 Åbent værksted
Torsdag d.15.9 kl. 17-19 Fortælleværkstedet arbejder internt i kælderen

Mandag d.19.9 kl. 19-20.30 Fællessang (Nina, Ingelise, Annette, Alice, Torben, Allan, Fin) samme hold
Onsdag d.21.9 kl. 16-18 Værksted
Onsdag d.21.9 kl. 12-13.30 Blid bevægelse … fortsætter
Søndag d.25.9 kl.15-17 Fortælleværksted
Søndag d.25.9 kl. 17.30-19 Fællesspisning (Henriette, Joan, Grete, Fie, Lene, Nina, Jette) - Erfaringer fra 28/8 ??
Søndag d.25.9 kl. 19-20 Kaffe & bræt/kort spil  ikke aktuelt måske til efteråret – er streget i udhængsskab
Onsdag d.28.9 kl. 16-18 Reparationsværksted

pkt.4
Samarbejde med Egense?   På pause – kun samarbejde omkring den cyklende cellist Ida Johanne Riegel

pkt.5
5-års fødselsdag – referat fra gruppens møde – tages op til næste møde. Der er udarbejdet budget, som skal diskuteres

pkt.6
Hurtig gennemgang af efterårets kalender, som den ser ud lige nu - forslag til nye arrangementer.

Josefine gennemgik kommende arrangementer fra kalenderen på hjemmesiden – dvs. registrerede arrangementer. Hvad med Planteloppemarked i oktober og Cafe Fragilité i oktober/november ??

pkt.7
Hvilke arrangementer skal der søges penge til? Josefine opfordrede til at hjælpe med ansøgninger, Lise tilbød sin assistance

pkt.8
Info fra huset. Gardiner i salen. Ny lejer på balkonen. Benny fortæller om arbejdsrutinerne i køkkenet. I forlængelse af mødet demonstrerer han opvaskemaskinen.

Ny lejer på balkonen er Noura, der er musikterapeut. Hun er der primært efter kl. 14, men vil også være der på andre tidspunkter. Forhåbentlig kommer det til at fungere fint sammen med resten af huset. 

Benny mødte ikke op, og brugen af opvaskemaskinen blev derfor ikke demonstreret. – Så MANUEL opvask efter mødet.

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben