Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2021-11-11 K-Møde

Referat fra K-møde mandag d.10.10 2022 kl. 19-20.30
Deltagere :Palle, Nina, Kurt, Torben, Winnie, Alice, Lene, Betina, Pia, Henriette, Jette, Annette, Sys, Allan, Fin, Lise, Fie, Joan, Søren, Inge-Lise, Søren
Pkt. 1  NBNBNB næste k-møde flyttes til SØNDAG D.13.NOVEMBER KL. 19-20.30 
Af en eller anden grund er der kommet for mange mandage ind i mødekalenderen, og der er mange, der IKKE kan om mandagen, så nu afprøver vi lige en søndag ;-)


Pkt.2 Økonomi.

* Vi har en kapital på ca. 55 tkr. Pr. 30/9. Pengene kan bruges til nye arrangementer

* Vi har modtaget en underskudsgaranti fra Musikudvalget på 13.000 til de 4 musikarrangementer i efteråret.

* Der blev spurgt om betaling af kontingent. Der er primært brug for at betale kontingent i f m den årlige generalforsamling i foråret, så man kan deltage dér, så det er inden da, at man skal betale. Kontingentet gælder for kalenderåret.


Pkt.3 Afholdte arr. siden sidst
Torsdag d.15.9 kl. 17-19 Fortælleværkstedet arbejder internt i kælderen.
Mandag d.19.9 kl. 19-20.30 Fællessang (Nina, Ingelise, Alice, Allan, Fin). 71 betalende og lille overskud.

Onsdag d.21.9 kl. 12-13.30 Blid bevægelse. 13 delttagere.
Onsdag d.21.9 kl. 16-18 Værksted.

Søndag d.25.9 kl.15-17 Fortælleværksted. Få deltagere.
Søndag d.25.9 kl. 17.30-19 Fællesspisning Getin kl 16 og 17 (Grete, Sys, Joan, Annette, Lene, Nina, Jette). 67 betalende.

* Der foreligger en procedure for afvikling af fællesspisning. Den skal nok bruges og evt opdateres så der afvikles nogenlunde på samme måde hver gang. Der var forslag om, at kaffen efter mad drikkes i kælderen, forslag om små skilte på bordene med praktiske oplysninger, forlag om at folk lader stole stå så medhjælpere ”pakker” dem sammen.
Søndag d.25.9 kl. 19-20  Fællesspisning +  evt Kaffe
Onsdag d.28.9 kl. 16-18 Reparationsværksted.
Søndag d.2.10 kl.16-17 Nogen at følges med. En gæst.
Mandag d.3.10 kl.19-21 Musikværksted .Få deltagere med OK
Onsdag d.5.10 kl. 10-11 Formiddagsfortælling. Ikke så mange tilhørere.
Onsdag d.5.10 kl. 12-13.30 Blide bevægelser.
Onsdag d.5.10 kl. 16-18 Hånd & Ånd Josefine læser op af ”Den Bortfløjne Mødom”. Fuldt hus.
Onsdag d.5.10 kl. 19 Koncert/fordrag v Ida Johanne Rigels.Sys, Ingrid, Pia, Jytte, Jette, Grete, Frans(Aften). En god aften.
Torsdag d.6.10 kl. 19-22 Nordisk Dans. Alice, Pia. 25-30 dansere.
Fredag 7 okt kl 15-17. Planteloppemarked Frans, Jytte, Sys, Pia, Ingrid. Ikke så mange med god stemning.

 

Fin vil fremover forsøge at komme med resultater for de arrangementer, hvor der er billetsalg og informere om hvor mange betalende der har været.


Pkt.4 Kommende arr.

Den er er markeret med rød er kasserer på arrangementet. Det angives også om der vil være barsalg, men gruppen bestemmer selv det.
Oktober:
Tirsdag d.11.10 kl. 20 Korkoncert med Arise. Alice, AnnGitte, Jette, Peter, Henriette, Allan.

kl 18:30. Allan stiller klaveret op og det bliver stående til onsdagsforedraget. Bar?
Onsdag d.12.10 kl.10-11 Foredrag om Halfdan Rasmussen v Anders. Sys, Jytte, Kurt, Palle, Ingrid, Joan
Onsdag d.12.10 kl. 12-13.30 Blide bevægelser.
Onsdag d.12.10 kl. 16-18 KreaKaffe
Onsdag d.12.10 kl.19 Kate Taylor. Ingrid, Jytte, Winnie, Alice, Annette, Peter, AnnGitte, Lene, Pia, Jan. Kl 17?? Der laves bar.

Torsdag 13.10. Fortælleværksted arbejder interne.
Søndag d.16.10 kl.12-17 Guitar og grej marked. Henriette, Allan, Palle, Frans, Nina, Lise, Jan. Bar. Nogen kommer kl 11.
Onsdag d.19.10 kl.16-18 KreaKaffe m. Tegneteknik v Frans.
Søndag d.23.10 kl. 14-17 Arbejdsdag m. Pizza. Fortsat tilmeldinger til Josefine.
Mandag d.24.10 kl. 19-20.30 Fællessang. Nina, Inge-Lise, Alice, Allan, Torben, Fin

Onsdag d.26.10 kl. 11-12.30 Blide bevægelser
Onsdag d.26.10 kl. 16-18 Rep.café.
Søndag d.30.10 kl. 15-17 Fortælleværksted
Søndag d.30.10 kl. 17.30 Fællesspisning. Sys, Nina, Jette, Allan, Jytte, Fie, Joan?, Bar.
November:
Onsdag 2.11 kl. 10-11 Formiddagsfortælling. Fie, Inge-Lise, Ingrid, Susanne, Torben, Fin
                     kl. 12-13.30 Blide bevægelser
                     kl. 16 Hånd og Ånd – Åse læser digte
Torsdag d.3.11 kl. 19-21 Nordisk Dans.Kurt, Alice.
Søndag d.6.11 kl. 16-17 Nogen at følges med. Pia, Fie, Jytte.
Mandag d.7.11 kl.19-21 Musikværksted
Onsdag d.9.11 kl. 10-11 Foredrag om Storm P – Ingrid, Palle, Kurt, Jytte.
                        kl. 12-13.30 Blide bevægelser
                        kl. 16-18 Kreakaffe
Søndag d.13.11 kl. 15-17 En slentretur gennem middelalderens Svendborg. Inge-Lise, Lene, Josefine, Anette. Der var ikke nogen der vidste så meget om arrangementet.
                          kl 19-20.30 K-møde
Mandag d.14.11 kl. 19-21 koncert LIndholm&Schønemann + Gryholt Trio. Kurt, Anette, Alice, Pia. Heller ikke her var der stor viden om arrangementet. Bar?
Tirsdag d.15.11 kl. 19 Antiracistisk netværk
Onsdag d.16.11 kl. 12-13.30 Blide bevægelser
                          kl. 16-18 KreaKaffe med plantefarvning
                          kl.  19-20.30 Pia Tafdrup – Ingrid, Inge-Lise, Kurt, Joan, Jette. Bar – måske blot vand.
Mandag d.21.11 kl. 19-20.30 Fællessang. Nina, Inge-Lise, Alice, Allan, Torben, Fin

Onsdag d.23.11 kl. 12-13.30 Blide bevægelser
                          kl. 16-18 KreaKaffe
                          kl. 19-21 Dialekter – Ingrid, Palle, Kurt, Jytte
Søndag d.27.11 kl. 15-17 Fortælleværksted
Søndag d.27.11 kl. 17.30 Fællesspisning. Samme gruppe.
Onsdag d.30.11 kl. 12-13.30 Blide bevægelser
                          kl. 16-18 Reparationscafé

 

Vi stoppede med tilmeldinger som frivillige her.

 

Fin vil gerne sende mail til grupperne en ugestid før arrangementer med billet-/barsalg og sende links om billetsalg til kasseansvarlige. Mailen kan bruges som reminder og gruppen kan kommunikere indbyrdes fx i f t afbud, mødetider mv.


Fredag d.2.12   kl.19-21 LSMR-duo
Søndag d.4.12 kl. 16-17 Nogen at følges med
Onsdag d. 7.12 kl.16-18 Ånd&Hånd Betina læser højt


Pkt. 4
Nye/gamle forslag til aktiviteter? Forårssæsonen nærmer sig, så hold jer endelig ikke tilbage.

* Café Fragilité vil genre lave 2 arrangementer i foråret. Pårørende til demensramte. Kønnets betydning (mand i kvindetøj)

* Lise. Dansefest 22/4 med 50ér musik/tema og workshop om eftermiddagen med danseundervisning.

* Torben foreslog at vi evt kan samarbejde med Dage med Brecht og/eller selv lave noget i den forbindelse.

 

Initiativtagerne laver budgetter og sørger for at der er frivillige til at hjælpe. Det gælder for alle nye aktiviteter.

Vi skal samle arrangementer og søge fonde – også for ”gamle” aktiviteter.


Pkt. 5
Orientering fra grupper, der er i gang

* Fødselsdaggruppen arbejder videre.

* Samarbejdet med Egense Husflid ophører.

* Litterære arrangementer – der er ansøgt penge til tre lyrik-arr. i foråret.


Pkt.6 
Hvilke principper gælder for K-møde gruppen i forhold til adgang til arr.?
Alle aktive kan komme gratis ind til arrangementer, hvis der er plads. Man kommer ved døren. Er man i tvivl om der er plads kan Jan og Fin oplyse om det. Hvis man vil være sikker på at komme ind, køber men billet. Gratis adgang gælder ikke til fællesspisning. Hvis der er andre arrangementer uden gratis adgang bliver det meddelt.

 

 Pkt. 7 Nytårsaften?

Der var umiddelbart ikke interesse for det. Det er nok for tidloigt at beslutte sig. Tages på næste gang.
Sidste år var der lidt snak i krogene om at lave nytårsaften sammen. Evt som sammenskudsgilde, hvor man selv medbringer mad & drikke til fælles tag-selv bord.
Er der interesse for det? Hvis vi ikke selv vil medbringe mad, laver Benny og Simon  cateringmenu til afhentning på Le Closog Benny har lovet at vi kan få det til en god pris ;-)
JO vil gerne gi salen, men understreger, at det skal være et internt arr. for k-gruppen og deres nærmeste – IKKE et åbent arr. Hvis der er interesse for det, kunne man nedsætte en arbejdsgruppe …


Pkt.8
Orientering fra huset.

* Nye gardiner.Papmanchetterne må IKKE tages af de nye skyggegardiner de første 2 uger.  

* Kan vi lave et system, så drikkevarer ikke skal bæres op og ned ad trappen hver gang, der skal etableres bar? Evt. en skænk, der kan aflåses ved siden af flaskekøleren? Nina orienterer. Der var stemning for at der anskaffes en skænk der kan aflåses.

* Arbejdsdag d.23.oktober kl. 14-17 + pizza Tilmeldte: Lise, Pia, Jette Palle, Christian, Hanne, Jytte, Ann-Gitte Peter B, Kurt, Ingrid, Henriette, Søren.


Pkt.9
Evt.. Ikke noget. Tak for dejlig chokolade. Alt er væk!

Ref. Fin

--

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben