Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2021-12-13 K-møde

Endelig dagsorden K-møde torsdag d.15.december kl. 18

Tilmeldte: Betina, Fin, Peter B, Ann-Gitte, Peter Ø, Joan, Inge Lise, Torben, Lise, Annette, Nina, Palle, Henriette, Tove, Winnie, Jette, Alice, Frans, Ingrid, Sys, Kurt, Jan, Josefine, Jytte, Pia, Allan, Mona, Lene

 

 1. Økonomi – Fin fremlægger.
  Fint. Godkendt. Der er penge i kassen. Det er en god idé at regne med en form for selvfinanciering fremover, når I laver budgetter på de enkelte arr. Det gør det også nemmere at søge penge, hvis det fremgår at vi også selv er klar til at lægge nogle penge i projekterne.
   

2.Afviklede arr.

November:

Tirsdag d.15.11 kl. 19 Antiracistisk netværk. Ikke plakater på Elskab

Onsdag d.16.11 kl. 12-13.30 Blide bevægelser

 1. 16-18 KreaKaffe
 2. 19-20.30 Pia Tafdrup – Kurt, Ingrid, Inge-Lise, , Joan, Jette. Vellykket.

Søndag d.20.11 kl. 15-17 Café Fragilité – om Demens. Stor interesse Lise, Ingrid, Jytte, Pia, Peter Ann-Gitte, AFLYST P GR A FOR FÅ TILMELDTE

Mandag d.21.11 kl. 19-20.30 Fællessang. Inge-Lise, Nina, , Alice, Allan, Torben, Fuldt hus.

Onsdag d.23.11 kl. 12-13.30 Blide bevægelser

 1. 16-18 KreaKaffe med plantefarvning - God tilslutning
 2. 19-21 Dialekter – Joan, Pia, Jette, Ingrid, Palle, Kurt,Vellykket.

Søndag d.27.11 kl. 15-17 Fortælleværksted. Der kommer ikke mange. 

Søndag d.27.11 kl. 17.30 Fællesspisning.  Nina, Anette, Jette, Frans, Susanne, Allan, Fie. 

Ca. 55

Onsdag d.30.11 kl. 12-13.30 Blide bevægelser

 1. 16-18 Reparationscafé. Ok.
 2. 19-21 Quiz aften- a la Trivi- i kælderen. Folk betaler 20kr i kontanter. Henriette, Annette, Palle, Pia, Nina (Bar). 

Sjovt. Nye deltagere. Godt i kælderen indtil 20+ deltagere. Næste gang er torsdag d.19.januar.

December: 

Torsdag d.1.dec kl. 19-21 Nordisk Dans Alice, Annette, Kurt. Ikke så mange - ca 25.

Fredag d.2.12   kl.19.30 -21.30 LSMR-duo Jan, Frans, Henriette, Susanne, Pia,
UDSAT PÅ GR A FOR FÅ TILMELDINGER - flyttet til 23/1

Søndag d.4.12 kl. 16-17 Nogen at følges med. Pia, Fie, Jytte, lene Lund.Ingen mødete op. December er simpelthen ikke en god måned at lave arr. i!

Mandag d.5.12  kl. 19-21 Ukraines historie v. Gunner Steenberg. Jan, Alice, Sys, Jette, Annette. GODT, Stort fremmøde, mange mænd blandt publikum

Onsdag d.7.12  kl. 10-11.15 Formiddagsfortælling ”Anne Franks Dagbog”. Fie, Inge-Lise, Ingrid, Susanne, Torben, Fin. 85 ! Rigtig godt

Onsdag d.7.12 kl. 12-13.30 Blide bevægelser

Onsdag d. 7.12 kl.16-18 Ånd&Hånd Josefine læser højt

Mandag d.12.12 kl 19 Lindholm & Schønemann, Sanne Gryholdt Trio Jytte, Jan, Henriette, Kurt, Alice, Frans, Pia og Lise laver mad, Joan, Nina, UDSAT til 22/2 P GR A FOR FÅ TILMELDINGER 

Tirsdag d.13.12 kl 19 Antiracistisk Netværk

Onsdag d.14.12 kl.12-13.30 Blide bevægelser -juleafslutning

Mandag d.19.dec. Julekoncert + fællessang m Christian Søgaard, Dora & Esben. Josefine, Jan, Ingrid, Jette Peter, Alice, Fie Susanne, Pia. Josefine vil gerne have at alle, der har noget med forsamlingshuset at gøre, får en keyhanger på, når de kommer. Arme-og-ben møder ind kl 17.30. Der vil være købt ind  til en rugbrødsmad for musikere og hjælpere.

  + et suk fra PR-afdelingen ;-) Fra Josefine ang. PR: Det er vigtigt at der er ordentligt materiale PR-tekst  til at skrive fra. HUSK at bede evt. optrædende om fotos + navn på fotografen, som vi må bruge.

 

 1. Kommende arr.

Onsdag. D.4.1 kl. 10 Formiddagsfortælling . Torben, Lise, Joan Jytte, Fin ,Ingrid.

Er der ”Blide bevægelser” efter jul? Fra 11/1 kl 12.30 til 14.00

Mandag d.9.1 kl. 19 Musikværksted

Onsdag d.11.1. 16 – 18 KreaKaffe / kort m collager v. Lene Lund.
Tager gerne imod Kulørte Blade, allerhelst haveblade - bare læg dem på bordet i værkstedet!

Mandag d. 16.1 kl. 19 Fællessang . Fin, Alice, Nina, Annette, Ingelise, Allan

Onsdag d.18.1 KreaKaffe
Torsdag d. 19.1 kl. 19 Quizzaften (Quizmaster kan ikke onsdage)

Søndag d 22.1 16-17.30 Fortælleværksted

Mandag d.23.1 kl. 19.30 Koncert med LSMR . 

Jan, Jette, Betina, Kurt, Henriette, Alice, Lise, Annette,

Onsdag d.25.1 kl 16-18 Reparationsværksted

Søndag d. 29.1 kl. 17.30 Fællesspisning? Pia, Nina, Annette, Joan, Jette, Sys, Lene, Frans
Der skal laves et samlet budget for de 5 fællesspisninger i foråret 2023. Måske skal prisen sættes op? Benny skal kontaktes vedr. pris. Fin gør det. 

 

5.Det nye år

Hvilke arr. fortsætter? 

Fællessang – Fin er tovholder flg. datoer 19.1, 20/2, 20/3 og 17/4. 

Fællesspisning : 29.1, 26.2, ( marts pringer vi over, fordi vi har fødeslesdagsfest med spisning  lørdag d.25.marts) ,30.4, 28.5

DATOER for kommende arrangementer

Formiddagsfortælling- 8 arr er tæt på.

Værksted fortsætter - åbner 11.januar
Nogen at følges med fortsætter - første gang søndag d.8.1
Musikværksted fortsætter - første gang 9.1
Fortælleværksted fortsætter - hvilke datoer er der åbne værksteder?
Ny nordisk dans fortsætter. Første torsdag i måneden. Første gang 2.2.
Café Fragilite fortsætter - nye temaer under udarbejdelse
Planteloppemarked fortsætter - sæt gerne snarest en dato!
Foredrag fortsætter - i første omgang Lille LYrikfestival med 3 arr. Muligvis foredrag v. Kurt om Lissabon . Forslag om foredrag med organisationen "Gode Penge"
Koncerter fortsætter. Ingen planer på nuvrænede tidspkt. Jan, Alice, Torben er musikjuntaen
Quizzaften fortsætter. Første gang er den 19.1 kl. 19

HUSk at tjekke med Grønspættebogen, når I laver arr. Det er RIGTIG vigtigt at I sender nøgletallene til Fin, så han kan lave et budget -  HUSK ikke at lave bindenden aftaler med nogen, der skal have penge, før bestyrelsen har nikket ja.

 Andre nye arrangementer?
Pia: 8. marts, Betina, Ingrid, Lene, Sys,

Torben er med i arbejdsgr ang. Foreningen Norden, 

 

6 .Lille Lyrik Festival (Kurts ide)

– vi har fået 15.000,- til honorar til tre lyrikere: Peter Laugesen. Mikael Josephsen og David Mølhede. Et arr. i februar, marts og april. 3 Generationer, Åse Svendsen, Kurt og Josefine står for planlægning

 

 1. Fødselsdagsfest 25.3 - alt kører som planlagt.

  Foreløbigt program til 5-års fødselsdag:
  Fødselsdagsfest

  Lørdag d 25 marts fejrer Brugerforeningen, Svendborg Forsamlingshus 5års fødselsdag. 

  Der er gratis underholdning fra 13 til 17 med bl a fællessang. 

   Kl 18.30 til 20.30 er spisning (for ca 80 og derefter dans) kl 21 til 24. Primært for Brugerforeningens medlemmer . 

  Om aftenen spiller Beatles tribute, der har spillet flere gange til Asfaltbal foran forsamlingshuset -

  Vi planlægger en form for dokumentation for husets første 5 år. Peter Ørting har sagt ja til opgaven og laver det i første omgang i videoform. Har du billedmateriale/avisudklip fra vores første 5 år, så send til  oertingpeter@gmail.com 
  Lene har også planer om at lave noget billedcollage til 5-års jubilæet, så sæt Lene på Cc, når du sender fotos og avisudklip til Lenelund161@gmail.com 

   8. K-mødedatoer første halvår af 2023

Søndag d.8.januar kl.19 – idémøde for alle interesserede.

Onsdag d.11.januar kl.19 K-møde

mandag d.13.februar kl. 19

Tirsdag d.14.marts kl. 19

Søndag d.16.april kl 19

Torsdag d.11.maj kl. 19

Onsdag d.14.juni kl. 19

 

 1. Evt. – fra huset:
  Fysser har sagt op. Tirsdage og Torsdage er derfor ledige i dagtimerne. Det ville være godt, hvis vi kunne få nogle faste lejere ind de dage fra 9-17 - hvis I kender nogen ( kropsterapeuter, yogafolk mm.) der kan bruge noget af tiden fast, så sig det gerne til dem!.
  Forslag om skiftende ophængninger i huset: Frans, Lene,
  Forslag om Plantevæg på husets østgavl - Josefine undersøger
  Arr. med Realdania 28.2 fra 19-21 - det kunne være fint med 10-12 glade folk fra huset. der havde lyst til at deltage. 

 
Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben