Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2022-02-20 Ide-møde

Endelig dagsorden K-møde tirsdag d.14.3 2023 kl 19 i Svendborg Forsamlingshus

Tilmeldte:  Peter B,Ann Gitte, Inge-Lise, Ingrid, Lene, Grete, Henriette, Jan, Josefine, Alice, Palle, kurt, Henrik, Ole , Nina, Winnie, Jytte, Joan, Lise, Søren, Jytte, Frans, Hanne

1. Økonomi

Fin siger: Pr 6/3 havde vi en kapital på 40.000. Der kan tillægges en underskudsgaranti på 13.000 fra kommunen vedr 4 kvinder i front som vi ikke havde fået, så vi har ca. 53tkr.  


2. Afviklede arr.
Onsdag d.15.2 kl. 16-18 Værksted
Onsdag d.15.2 kl. 18-20 Skriveværksted
Torsdag d.16.2 kl. 19-21 Quizzaften
Mandag d.20.2 kl. 19-21 Fællessang (Fin, Ingelise, Nina, Annette, Alice, Bettina, Allan, Torben) 
Onsdag d.22.2 kl. 16-18 Rep.Café
Onsdag d.22.2 kl. 19-22 Dobbeltkoncert m Jan/ Noura og Sanne Gryholt. (Jan, Jytte, Pia, Lise, Annette, Jytte, Henriette, Sys, Frans)
Søndag d.26.2 kl. 17.30 Fællesspisning GETIN KL 16.   (Pia, Nina, Joan, Lise, Ingrid, Lene, Freja)
Søndag d.26.2 kl. 16-17.30 Fortælleværksted.
Tirsdag d.28.2 kl. 19-21 RealDania konference ca 80 deltagere. Betaler for salen. (Alice, Annette, Lise, Jette) Stor succes!
GETIN KL 17.30 (Josefine, Pia, Jan, Ingrid, Palle)
Onsdag d.1.3. Formiddagsfortælling Torben Wahlstrøm (Inge-Lise + de sædvanlige)
Onsdag d.1.3 kl. 12.30-14 Blide bevægelser
Onsdag d.1.3. kl. 16-18 Hånd & Ånd – åbent værksted - Torben læser op
Onsdag d.1.3 kl. 19-21 Lille Lyrik Festival - 3 arrangementer:GETIN 17.30
(Kurt, Ingrid, Jytte, Jette, Betina)

Torsdag d.2.3 Ny Nordisk Dans - Freja K, Alice, 
Søndag d.5.3 Nogen at følges med - Fie
Onsdag d.8.3 kl. 17-23 Kvindernes internationale kampdag. (Freja, Pia, Sys, Ingrid, Lene). Ca 80 deltagere.
Ole Ryge var "caller".

3. Kommende arr.
Onsdag d.15.3 kl. 16-18 Introduktion til ThingsMatter (Trapholt) Pia(er syg), Henriette, 
Torsdag d.16.3 kl. 19-21 Irsk Aften Jytte, Ingrid, Henrik, Nina, Getin kl 18
Mandag d.20.3 kl.19-21 fællessang m Jan Christian ( IIngelise allan Nina lise susanne) Getin kl 18
onsdag d.22.3 kl.16-18 ThingsMatter  Henriette, Pia,
onsdag d.22.3 kl.18-22 foreningen Norden. (Torben, Peter AnnGitte , Lene Lund, Susanne)

(Fredag d 24/3 kl 12 forberedelse til  fødselsdag....)

lørdag d.25.3 kl. 13-23 forsamlingshusets fødselsdag . Yeah 

Kl 11- 17: Ingelise, Palle, Joan, Winnie, Peter, Nina, Susanne? Lene L, Ole, Fie, Hanne (Jan), 

Boller/kage: AnnGitte, Ingrid, Nina, 
kl 17- 23: Alice, Henrik N, Henriette, Jette, Frans, AnnGitte, Grethe, Jytte, Lise, Søren,, Kurt, Ingrid(Jan)

Samaritter eftermiddag: Joan

Samaritter aften: Henrik
mandag d.27.3 kl.19-21 Gode Penge (Jette, Jytte, Jan, Frans, Josefine, Lise, Peter ) getin 18
onsdag d.29.3 kl.16-18 rep.cafe´
Onsdag d.29.3 kl. 19-21 Generalforsamlingen. (Jan, FIn, Jytte, Ingrid, Pia, Getin kl 18
Søndag d.2.4. kl. 19-21 Musikværksted
Mandag d.3.4 kl. 19-21 Lyrikfestival Mikael Josephsen. Kurt, Henrik, Getin kl 18
Onsdag d.5.4 kl. 10-11 Formiddagsfortælling. (Susanne, Fie, Fin, Joan, 
Onsdag d.5.4 kl. 16-18 Hånd & Ånd - (AnnGitte læser højt)

Onsdag d.5.4 kl. 18-19 Nogen at følges med Jytte, Fie, Pia,Lene 
Onsdag d.12.4 kl. 10- 11 Formiddagsforedrag Ian Heillmann. (Kurt, Ingrid, Jytte, 

Onsdag d. 12.4 kl. 19-21.30 Quizaften (Henriette, Palle, Nina, Jytte, Pia

? kl. 18-20 Skriveværksted (Palle
Onsdag d. 12.4 kl. 16-18 Things Matter/værksted. Henriette,Pia
Onsdag d.12.4 fra kl. 19-21.30  quizzaften Palle, Nina
Torsdag d. 13.4 kl.19-21 Ny nordisk dans. Ingrid, Ole, Getin kl 18
Søndag d.16.april kl 19-21 K-møde
Mandag d.17.4 kl. 19-21  Fællessang, Alice, Grethe, Annette, FIn, Torben
Onsdag d.19.4 kl. 16-18 Things Matter/værksted Henriette, Pia
Onsdag d.19.4 kl. 19-21 Lyrikfestival David Mølhede, (Kurt, Jytte, Grete, Jan)
Onsdag d.26.4 kl. 16-18 Reparationscafé, 
Søndag d.30.4 kl. 16-17.30 Fortælleværksted
Søndag d.30.4  kl. 17-30-19 Fællesspisning (Fie, Joan, Nina, Lene, Jette, Ole, Hanne

3 maj: Etisk råd

4. Nye idéer til arrangementer/gamle kendinge ?
Hvad med planteloppemarked? ( I maj)
Hvordan går det med asfaltballerne? Work in Progress

Digteraften 11.maj med Vagn Remme, Sterneberg og Peter Adolphsen (vilde lyrikere)
- honorar er betalt - vi leverer sal + arme-og-ben og får billetindtægterne + bar.
ExDjazz Koncert 15/5
Dobbeltkoncerte med Lindholm/Schønemann og københavnerbaseret Ask Yggdrasil 4/6
Hunter Musketts engang i juli


5. De næste fem år 😂
Har du drømme og fantasier om, hvad huset også skal bruges til de næste fem år, er det tidspunktet at komme frem med dem 😍 Det behøver hverken være umiddelbart realistisk eller inden for økonomisk rækkevidde - bare sæt drømmene i gang, for uden drømme ingen forandring!

Og faktisk er der lige nu en pulje på 200.000 - 1 mil. som vi som kulturhus kan søge hos Nordea, hvis nogen har lyst til at prøve at sprede vingerne ud 😜
Men lad bare idéerne og visionerne flyde, uanset penge, plads eller papirer  - lad os se, hvor det fører os hen ❤
Fællesskaber:
Dilletant- Teater/(Sven Knud, Valdemar), BANNER tværs over Lundevej, Dansegulv / Overdække t Asfaltbal, 

Vitsefestival

Parade (m Kulturforeningen 31 oktober),

Comedy-zoo (AnnGitte), 
Michelle Obama

Ballet-undervisning, 

For Børnefamilier, Balloner (Henrik) gamle lege, baby-punk


https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/lyst-til-at-deltage/kulturhuspuljen


6. Nyt system vedr. markedsføring .
FREMOVER HAR I SELV ANSVAR FOR AT JERES ARRANGEMENTER BLIVER OMTALT OG MARKEDSFØRT.
Palle er tovholder i en lille PR-gruppe, der består af Jytte, Karen, Lene og Finn
ALLE arrangementer skal meldes ind til Palle, minimum med dato og tidspkt og også helst stikord/foto. Kan I selv skrive en tekst er det rigtig fint, ellers sørger gruppen for at gøre det på basis af jeres information!
Palle sørger for at distribuere opgaverne videre til Lene og Karen, der skriver pressemeddelelse og tekster til FB. Jytte sørger for at alle begivenheder, der er meldt ind, bliver skrevet i Sydfynskalenderen. Finn sørger for at oprette begivenheder og holde FB a jour med jævnlige gentagelser af arrangementer. 
Pressemed til Fyens Amts , Sydfynskalenderen.
Del også på Facebook: Det sker på SYDFYN.


7. Nyt fra huset: Renovation - kildesortering fra 1 maj. Flere - mindre - skraldespande.

Dagudlejning (Fysser) ophører. Hvis der er nogen, der kender nogen, der kunna bruge forsamlingshuset i dagtimerne, så sig endelig!

Husk. opvask efter møder,

Køl/frys i kælder - er kun til udlening, 
Alt hvad er til baren (og forplejning i kælderen) skal stå i SKÆNKEN

Internt arrangement d.21.5 flyttes på grund af en udlejning.


8. Evt. Henrik vil gerne lave en samlet liste over mailadresser og telefonnumre. HURRAH!

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben