Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

2022-06-13 K-Møde

Brugerforeningen v. Pia, Kim, Nanna, Jytte, Fin- Ref: Jan
1 Seneste Referat . Se hjemmesiden. 

2 Økonomi: Fin. Ca 10.000 i likvider.
Skilte lægges i en mappe i ”Ølskabet”
Vi må forholde os til Mobilepay erhverv som kræver 600 kr i gebyr/året.

3 Kommende arrangementer.
A Finansiering af Planlagte arrangementer: Entre. (Bar). I nogle tilfælde kan der søges fonde.

B Status på planlagte arrangementer.
Torben 4.9. Der kommer en Skoleklasse.
Fællessang Tirsdag d. 16
Onsdag 16 Mette Maabo og Faulchaus pendul holder GF på Balkonen.
Torben 2.10 . Hjælper ? . Pia og Kim snakker med Torben?
Fin lægger Fællesspisningerne ind via websiden.

C.: Søndagshøjskolen – foredragsholderen koster 20.000kr
Julestue ryger ud.
HåndværkerJulefrokost ?
Nalle. Vi mangler bare en dato

4 Rengøring efter BSF arr. Nanna eller Sofie Juhl.

5 Bestyrelsens opgaver og mødeaktivitet.
Frivillige.
Kim: måske visionsmøde – hvor vi spiser sammen.
Fin: Vi skal være forberedt på at blive lidt efter Koordineringsmøderne og snakke om arr.

Vi skal forberede Generalforsamling.

Næste møde d. 28 nov kl 17 hos Nanna . Vi spiser sammen.
Vi snakker om Julefrokost – evt. hos Kim

8 Evt. 
Jan orienterede om Alsang/ Danmarks befrielse arr. i forbindelse med 75 året i 2020.

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben