Vedtægter

pr 29/3 2023

Vedtægter for Brugerforening Svendborg Forsamlingshus CVR 39219484

 

1 Valg af dirigent. Fin.
2 Valg af referent og 2 stemmetællere. Jan. Ingrid, Betina,
3 Bestyrelsens beretning v Pia.
151 arrangementer på 11 måneder. Om Fødselsdagen. Taget til efterretning.
4 Fremlæggelse/godkendelse af revideret regnskab. v Fin GODKENDT
5 Fastlæggelse af kontingent. Vi holder fast i 55kr
6 Indkomne forslag (indsendes 14 dage før) - se nedenfor
7 Valg af bestyrelse og suppleanter
Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Pia og Jytte modtog genvalg. Ingrid er blevet medlem.
Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årtal og mindst 2 på ulige årstal

2 suppleanter vælges for 1 år. Alice, Torben Wahlstrøm

8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for et år.
(Jens vælges for 2 år og suppleant for 1 år: Andrew Godswar)
9 Eventuelt. Foreningens virke. 

SÅLEDES SLUTTEDE GF i god ro og orden.

Efterflg. Bestyrelsesmøde:

Ingrid er ny formand. Jytte næstformand. 

 

 

Forslag fra FIn Thygesen til vedtægtsændringer: 

https://docs.google.com/document/d/17WJxAbOHZqx4JTsyXusWUb2ZN47y_jCuvWhd3Xhq12A/edit?usp=sharing

Forslag til Jan ang. ansøgning:

https://docs.google.com/document/d/1Oc4GICuORVlwfHf_CKPr4OzSPEhbS3PeOXDbif1KGek/edit?usp=sharing