Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2018-06-26 Ekstraordinær Generalforsamling og møde

2018-06-26 Ekstraordinær Generalforsamling og møde

Styregruppemøde, Skovvej 51, 2018-07-06

 

Til stede: Jan, Josefine, Søren, Jytte, Pia, Kim, Nikolaj

 

  1. Økonomi

Fin har nu lavet regnskab pr. 30.6. Han skriver:

 

* Brugerforeningen har 27.395,60 i banken og 1286,50 i kontanter (780,50 i skabet og 506 hos mig).

 

Jeg har også efter bedste evne førsøgt at lave regnskaber for 30/5 (midtugefest) og 20/6 (sangbogsindvielse). Det var ikke nogen nem opgave, så det skal der nok lidt mere styr på fremover.

 

* Den 30/5 har jeg beregnet et overskud på kr. 2199 + det lager der er, som jeg ikke kender beløbet på. Salget ved døren står for stort set hele overskuddet (lotteri), mens resultatet ved baren kun lige løber rundt, men der er som nævnt et varelager, der er købt ind. Der er indregnet 500 til rengøring.

 

* Den 20/6 giver et underskud på 835 kr. men her er også et lager på ca 448 -på så et underskud på ca. 387. En væsentlig årsag til resultatet er omkostninger på 950 til leje og rengøring.Jeg (Josefine)vil også gerne dele husets budget med jer, så I kan se, hvordan vi håber, driften kommer til at balancere.

Jeg har kopieret budgettet ind i bunden af mailen, så I kan nå at kigge på det, inden vi mødes.

 

Der skal laves et MobilePay-nummer til baren, så der kan laves overblik.Jan og Fin sørger for det.

Der skal kigges på priserne i baren. Det skal sættes lidt op, så der kan tjenes penge på det. Måske 20 for øl og vin, 10 for kaffe.

Kim, Jan og Fin laver et barskema til afrapportering af baren.

 

2.Aktivitetsplaner for efteråret 2018

Reparationscafé

Talk-shows

Jytte fortæller om planerne. Anders Carlsson fra Vejstrup, liv, død, overgange, eksistens.Lagt i kalenderen, første torsdag sept-nov. (Afvent med november-datoen)

Fællessang

Pia fortæller om planer. 2. mandag i måneden.

Børnearrangementer

Planlægning er i gang med Babybandet. Sofie og Nanna går videre med det. Brugerforeningen kan underskudsdække – måske kan der søges støtte? Måske søndage?

Vinterfest

  1. 23. november. Åben scene, kom og se vores fine nye hus osv.

Evt. kan der aftales mad med Benny? Kim taler med Benny.

Vi taler lidt om oprydning og rengøring dagen efter. Hvis der er udlejet, så skal Nikolaj på rengøring – ellers kan Brugerforeningen klare det selv om lørdagen.

Åbningsarr. primo september, hvor efterårets kalender præsenteres.

Nej :-)

Maria Lexa 29.september (se tidligere mail om forestillingen)

Fedt at vi får det. Der skal søges om brug af pladsen foran. Vi kontakter Lene Lund igen, for hun har erfaringen.

Andet

Juledekorationsværksted. Måske 25. november

Uta og Anders har doneret en koncert :-D

Kunstbanko?

Udvendig renovering fra 7. oktober til 16. november. Vi kan bruge Forsamlingshuset efter kl. 19 og i weekenden.

 

3.Byggeplaner

Orientering om facaderenovering og udskiftning af vinduer

Josefine orienterer om valg af håndværker og proces med RealDania.

Huset skal kunne bruges om aftenen og i weekenden.

Salen skal males – Brugerforeningen får tilbud om malerentreprisen på Salen.

 

  1. Mødeplan for efteråret

Møderne er lagt i den interne kalender.

  1. august, 30. august, 27. september, 18. oktober, 29. november, 3. januar.

 

nach oben