Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2019-09-02 Bestyrelses møde

2019-09-02 Bestyrelses møde

Referat Koordineringsmøde 26.11.2019

Tilsteder: Josefine, Jan (Ref.), Jytte, Søren P, Allan, Pia, Winnie, Hanne Toft, Mette, Sytter, Lone Møller, Palle, 
Fin kl 19-19.40

1. Økonomi,

36718kr i banken, + ca 4000 i kontanter.
FIn tjekker kontant-kassen i morgen.

Kassemestre: Jytte, Hanne, Pia, FIn, Allan

Fin har søgt og fået afslag på en Hjertestarter, søger igen.

Søgt Fynske Bank til onsdags formiddagsfortællinger.

Vi har fået 5.800kr fra Alsang til arr. 4 maj 2020.

 

Fin giver et lille kursus i morgen ang. kassen.

 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. Ordet er frit, så meld ud, hvis der er justeringer/ændringer på baggrund af erfaring med afvikling/tema.

Nye formater: Søndagshøjskole. OK tilslutning.ca 35x75kr=2625kr

Fremover måske lave det 2-4 gange om året. Sammen med LOF v. Erik Jakobsen

Debat om hvordan vi reklamerer.

Allan: vi har brug for Søndagshøjskolen for at debattere.


Børnebanko: ca.60 deltagere. Amnest, Kvickly og Lolk donerede f.x. Æblemost.

 

3. Kommende arr.

November:

Bivokswraps. Udolgt, (Sys er dog måske syg. Agnete kommer og hjælper.

Hanne Toft kommer og hjælper.

 

Story-slam 28.nov. Hjælpere: Sytter + Helmuth, 

Fin laver laminerede skilte m Mobilepay numre.

 

Green Friday. Værksted: Søren P, Palle, Lone, Allan, Pia, Mette

?Mona : spørges

 

December:

1.dec. Musikværksted

4.dec. Formiddagsfortælling. Sytter, Allan, Palle, Hanne,

Jytte sørger for rundstykker

 

4.dec. Elektronix-værksted. Søren P, Lasse (?)

10.december Ungt Kunstværksted.

Restmarked v Kathrine

 

11.december Rep.café( rep.caféen går på juleferie fra denne dato og frem til 8.januar)

 

  1. Orientering

Juleafslutning

 

18.december: Ingen Rep.cafe, men Årets sidste K-møde med efterfølgende juleafslutning. 

Festudvalg? Hanne, Jytte, 

 

23.12 : SSL.: STOP SPILD LOKALT . 

 

5. Nye formater efter jul:

Krea-værksted for voksne f.x. 1 gang om måneden (Ane) ?De holder møde 2 dec.

Pia vil gerne være med.

 

Formiddagsfortællinger i foråret. Torben Wahlstrøm ?

Maria Junghans - formandfor FIDA (Fortællere I DAmark)

 

Årstidsfejringer? Forårsfest......

 

Temaer for Rep cafe.

Støttefest 21 februar,

 

Palle/Helmuth/Søren: Indkøb af værktøj mm. til rep.café. 

Pia/Mette: Indsamling af priser mm.

 

6. Evt.

Der skal kroge op over Lamperne til vimpler.

Gardinstangen v. kontoret sidder løst.

 

Søren P: Skriv altid mails via BCC.

 

Nyhedsbrev/ . punkt til næste bestyrelsesmøde 13.dec. kl 15.00

Bliver siderne revet ud?

 

Støttefest/( VINTERFEST ! ! ) 21 febr.

 

nach oben