Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2020-03-26 Generalforsamling

2020-03-26 Generalforsamling

 
Dagsorden og referat kl. 19-20.30 Fin Thygesen, Ditte, Lise, Winnie, Josefine, Allan, Jan, Torben Larsen (fra fællessang), Torben W, Pia, Peter, Palle, Henriette, Susanne (formiddagsfortællinger)
Afbud: Jytte, Lise, 
1.Siden sidst:
Værksted - vi mangler en Elektronik-Mand, Kramme-hjerter til Kræftens Bekæmpelse (Lysets dag) 
D. 23/9 er vi med i GenbrugsDag, 
Ungt kunstværksted. 
Formiddagsfortælling. Gik fint - ca 31 deltagere. 
Mad, miljø og musik. 
Formiddagsteater. (Ødipus) Super. ca 15 deltagere. Det har en fremtid.
Musikværksted
 
2.Kommende arrangementer Oktober:
7.oktober Formiddagsfortælling kl 10. Esther Rutzou, Winnie, Susanne, Hanne, Palle (ikke FIn)
8.Oktober Mad,miljø og musik. (ikke Jytte) Henriette, Ditte, Pia, Susanne, PJ, Hanne, 
29.oktober  Storyslam rykker I Salen, 6 konkurrenter,  
Kommer der Ungt Kunstværksted i oktober?
Fortælleværksted - kan ikke være d 25 okt. men søndag 11 okt ?
 
3. Nye tiltag:
Krea-værksted for voksne - Lise er tovholder, men har ikke overskud her i efteråret. Er der andre, der har lyst til at sætte noget i gang? Lise, Pia, Henriette, Winnie, Susanne og Jytte undersøger bl.a. filtning m Susanne, Siljas datter Lea .

Sy-og syng Muleposer- initiativ fra en grøn gruppe på lærerskolen. Ditte orienterer.
Åbent for Svendborgens-ere, Josefine donerer salen 1ste gang.
Folk kan opfordrers til at donere.
 
Plantebaseret sygeplejerske "Stig Ladefoged" - henvendelse ude fra Pia orienterer. Fra EventFyn.
Det er sendt videre til Benny. De kan gøre det selv.
(Bestyrelsen arbejder på at lave nogle takster)
 
Plantebyttedag - i Oktober, Sys vil gerne være tovholder, hvis der er nogle flere, der vil hjælpe.
Jytte, Ditte, Allan, Pia, søndag d. 8 november kl 13-15
 
Dragedag Pia ringer til Henrik ang. efterårsferien.
 
Nils HolgersenTorben W - alene-. Evt  . 

4. Økonomi.
Økonomien omkring de mange arrangementer henover sommeren er ved at være gjort færdige. Fin orienterer om status.

5. Info - ny ventilation i sal

6. Arbejdsdag 
søndag d.27 september kan IKKE lade sig gøre. Salen er lejet ud til konfirmation. Skal vi finde en ny dag?
En onsdag : Bordene og stolene skal have grundrens. Rampen males. Pletmaling. 
(Sæt ikke Gaffatape på dørene men MALERTAPE. )
Pia Allan Henriette 
- laver en liste med opgaver.

7.Generalforsamling d. 

8.Evt
(SØFF sætter at skab op)
Ditte : Knud Romer holder foredrag 30/9 på den Frie Lærerskole.
Torben: KlimaCabaret. 
Hvor rykker Bølgen hen 2021 ?
Fortællefestival 2021: 9-13 juni. 
 
Næste møde: tirsdag 20 oktober.
 
nach oben