Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2020-09-16 Generalforsamling

2020-09-16 Generalforsamling

Tilstede: Fin, Kasper, Fie, Ellen, Kurt, Lise, Palle, Hanne, Ingelise, Birte,
Josefine, Jan, Pia, Winnie, Søren, Kim, Ingrid, Torben W, Allan, Henriette, Helmuth, 

  1. Økonomi. 
    Brugerforeningens økonomi er god. Der er ca. 40.000.- på kontoen + et par tusinde i pengekassen. Der mangler stadig at blive færdigafregnet med sommerens arrangementer, men alt er godt ;-)

 2. Evaluering af sommerens arrangementer. 

 5x Udendørs Fællessang. 
Fællessangen har fungeret godt.Allan synes, vi også skal lave fællessang udenfor næste sommer. ca. 100 publikummer de sidste tre gange ( sommerferien)

5x Asfaltbal:
Mange, der har været glade for arrangementerne. Mange har danset. Overvejelser om at lægge arrangementet lidt tidligere f. eks. fra 16-18, især i forhold til hvis vi igen vil lave børnebal.

Hvis vi skal fortsætte med at lave udendørsarr. skal vi søge penge til overdækning. I år har vi lånt en pavillon fra Harders.  

 

3. Plan for september:

Formiddagsfortælling. 1.9  Torben fortæller + tovholder
Hjælpere: Susanne, Ingelise, Fie, Hanne, Mødetid 9:15

Fællessang + alsang mandag 30.august kl 19. Evt gratis,  Jan + Fin er tovholdere
Hjælpere: Connie, Allan,  Lise, Helmuth, Jan

Genoptager fællessang 3de mandag  i måneden (20 sept) kl 19.  Fin er tovholder.
Hjælpere: Allan, FIn, Birte, Conni, Torben Pedersen? 

Rep. værksted. Holder møde 8.9 kl 17 (før Generalforsamling). Starter nok ugen efter. Lasse skal spørges i forhold til hvilken onsdag i måneden han kan komme. Pia + Jytte er tovholdere. 

Musikværksted. 27.9 kl 19

Fællesspisning - ny struktur, hvor det er Brugerforeningen, der står for fællespisningen  og tilmelding, og hvor vi køber maden af Benny. sidste sø i måneden. Vi skal gå efter at få Benny til at lave gønne alternativer til almindelige retter. F.eks. squashfrikadeller, spagetti Napoletane, Chili sin Carne osv. 
Tilbyder fællessangmusiker 2 gratis kuverter.
Første gang d. 19.9  kl 17:30. Derefter sidste søndag i måneden. Næste gang 31. oktober. 
Tovholder: Lise, Ingelise, Helmuth, Ingrid,
Benny er med. Der er en aftale med ham d.19.9. Han kan lave squashfrikadeller m. ovnrisede kartofler og lidt dressin for 50,-/ kuverten

Reparationsværksted på SEF's festival/temadag/.
25.9 kl 10-15  (Pia ved noget om det!) Søren, Helmuth, Palle, 

4. Udhængsskab - Palle er på opgaven. Hvor langt er vi. Skabet er klar til ophængning, mangler lidt blå maling Torben maler, når det er hængt op.
Hjælpere: Kim, Pia, Palle, Torben

 

5. Nye idéer,der har været nævnt, som måske skal udvikles :
Husk at de idéer, vi skal arbejde videre med, skal præsenteres til næste møde, så jer, der er tovholdere, skal nå at snakke med de andre i jeres gruppe. :-)

-Selskabelig forening med særligt indbudte gæster til middag og dans. Hver fra K-mødegruppen vil kunne invitere 3 med for samlet 1000kr. Pia, Lise, Jan, Fin,
Oplæg til næste k-Møde

-Foredrag sammen med LOF ( er i gang). Kasper, Ingrid, Jytte,Pia
Har vi brugt vores intelligens til at lave en bedre verden. m Politikkere. Ma 25.okt.
Mere udførligt program til næste K-møde

-Onsdags værksted m forskellige faste temaer  Værkstedgruppen ( Pia, Jytte, Mette, Henriette, Helmut, Palle, Søren) indkalder til møde d.8.september om en anden struktur. Der er for få besøgende til Repair-café hver onsdag, så planen er at værkstedet er åbent hver onsdag, men med forskellige temaer, hvoraf en af onsdagene hver måned er repair-café. Betina og JO har tilbudt at lave Hånd og Ånd (læser højt) . 1.onsdag i okt og nov.  Ellen vil gerne være med til at lave Kreaværksted. Der tale om at lave strikkecafé. 

-Formiddagsforedrag 3.onsdag i måneden .Jan har planer, om at videreudvikle på onsdag formiddagskonceptet ved at tilføje ONsdagsforedrag hver 3. onsdag. Jan er tovholder. Kurt, Fie, Hanne, Fin vil gerne være med 

-Planteloppemarked efterår, Ingrid, Fie, Pia, Sys (tovholder), Jytte, 

-Koncertrække med kvindelige musikere eller deres værker, , Trillesange, Anne Dothe M, Pia Raug mm
Jan og Lise er tovholdere. Winnie, Birte, Fin vil gerne være med. 

-Damesalon - en salon rettet mod kvinder +60, der handler om at italesætte kvindeliv i den tredje alder. Lise og josefien er tovholdere.  Søndag eftermiddage. Pia, Ingrid og Fie vil gerne være

Udskydes nok -Sammenskudsgilde  Fie TOVHOLDER, Ingrid, og Josefine er med 

-Bob Dylan DAG fredag 22 okt (Jan - a la fødselsdags-koncert) . Jan er tovholder.
Hjælpere:Henriette, Hanne, Helmuth, Fin. Tager Kim baren???

feks 15-17 og 19-21

 

6.Evt.

Torben Wahlstrøm  ønsker at lave koncert onsdag 27.9 
Det skal afklares, hvordan forretningsstrukturen er? Er det et brugerforeningsprojekt eller er det Torbens projekt, hvor mange af os sikkert gerne vil hjælpe ham.

 

Submenu

nach oben