Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

Dagorden

Referat fra K-møde onsdag d.11. maj kl. 19 i Svendborg Forsamlingshus

2 nye deltagere på K-mødet, Frans og Grete, derfor indledtes mødet med en kort præsentationsrunde.

Til stede var: Frans, Ann Gitte, Peter, Henriette, Ingelise, Lise, Alice, Betty, Palle, Kurt, Søren, Winnie, Nina, Joan, Grete, Sys, Pia, Jan, Fin, Jytte, Josefine

 

Punkt 1
Økonomi
Fin gennemgik regnskab pr. 10/5. Der er ca.56.600 kr. ”på bogen”.

 

Punkt 2

Evaluering af afviklede arrangementer:
Torsdag d.21.april kl. 19.30-21.30 Nordisk Dans  Pia: fint arrangement 25 i alle aldre.
Fredag d.22.april Koncert med Doug Morter og Jan Schønemann (Kim M., Kurt)  Fie, Jytte, Allan, Lene L. (reserve: Henriette) God koncert, selv om der gerne måtte være kommet lidt flere
Søndag d.24.4 kl. 17.30-19 Fællesspisning, Pia, Lise, Henriette, Joan, Jytte: 50 personer - superhyggeligt
Søndag d.24.april kl. 15-17 Fortælleværksted Allan, Winnie, Palle: 9 betalende, så interessen er stigende
Søndag d.24.april 19-21 Musikværksted Jan, Allan, Torben: 10 fremmødte
Søndag d.24.april 19-21 Trivi-dyst     Ingelise, Fie, Kurt: Lille sluttet kreds på 4. Den manglende tilslutning kan muligvis skyldes at Ugeavisen fravalgte indrykning. Forsøges dog gentaget i aug/sept
Onsdag d.27.4 16-18 Reparations café – Lasse var til stede
Søndag 1.maj kl. 12-17 Guitar-og gear loppemarked (sal, kælder og balkon) Fie, Henriette, Jytte (kl. 11) (Pia): Vild succes. Kø i gaden og der blev lukket hold ind á 60 prs. – 14 stande. Gentages til efteråret (16/10) – så pænt overskud !!
Søndag d.1.maj kl. 16-17 Nogen at følges med (loppemarked er ude af kælderen inden kl.16)   Fie, Pia, Jytte +1
Onsdag d.4.maj Formiddagsfortælling kl. 10-11 Susanne, Fie, Torben, Ingelise: ca. 50 tilhørere (Forening fra Tåsinge)
Onsdag d.4.maj Hånd&Ånd Åbent Værksted kl. 16-18:  Josefine er oplæser  +2
Onsdag d.4 maj yoga 12-13.30: 3 + 2 afbud. Ønsker at fortsætte efter sommerferien
Mandag d.9. maj 19.30-22 Koncert m. Kenny White, Spottiswoode, Kim Holm, Jan Schønemann, Julia . Pia, Henriette, Lene, Annette Godt arrangement 53 betalende samt frivillige. Pænt salg af drikkevarer for (2.000 kr)
(Tirsdag d.10.maj Antiracistisk netværk)
Onsdag d.11.maj 16-18 Åbent Værksted  Stille og roligt en enkelt ”kunde”

Punkt 3
Kommende arrangementer:
Maj:
Torsdag d.12.maj  15-17 Planteloppemarked  Pia, Sys
Mandag d. 16.maj kl. 19-20.30 Fællessang  (Inge-Lise, Allan, Annette, Torben W, Ingrid & Fin)
Onsdag d. 18. maj kl. 16-18 Åbent Værksted

Torsdag d.19.maj kl. 19.30-22 Nordisk Dans    Ingrid
Søndag d.22.maj kl. 17.30-19 Fællesspisning  Nina, Lise, Joan, Sys, Grete B.
Mandag d.23.maj kl. 12-13 Byfællesskabet fra Odense    Jytte, Lise + Josefine & Pia
Mandag d.23.maj kl. 19.30-21 Koncert m Lunau & Sund Joan, Ingrid, Nina, Kurt, Frans, Henriette, Jan, Lise kommer og hjælper med oprydning
Onsdag d.25.maj kl. 16-18 Åbent Værksted – rep. Café kommer Lasse – Pia ??
Søndag d.29.maj kl. 15-17 Fortælle Værkstedet.  Allan, Winnie
Juni

Onsdag 1.juni Hånd&Ånd - Winnie læser op
Søndag d.5.juni. Nogen at følges med
Onsdag d.8.juni Værksted
(Torsdag d.9.juni 5rytme-dans)
Onsdag d.15.juni Værksted
Fredag d.17.juni Asfaltbal  Beatles Tribute: Pia, Jytte, Grete, Allan, Henriette, Lise, Sys. (Pia undersøger om vi evt. kan overtage de(n) gamle pavillon(er) fra Kulinarisk Sydfyn.
Mandag d.20.juni Songwriters Circle – Åben koncert: Kurt, Grete, Alice, Ingelise. Jan sender arbejdsplan. Dørene åbner kl 18.30
Fredag d.24.juni
Asfaltbal Ny nordisk dans: Lise, Henriette, Kurt, Allan, Sys, Joan, Pia
Juli:
Søndag d.10.juli kl. 19 Klassisk koncert m Internationalt orkester   GRATIS KONCERT: Ann Gitte, Peter, Sys, Alice, Jan, (Jytte). Jan laver arbejdsplan.

Torsdag 14.juli  Doug Morter + band (Hunter Muskett) vil spille på døren ( de første 1000,- går til Brugerforeningen) Er der nogen, der vil hjælpe? Ja, Kurt, Joan, Frans, Pia, Ann Gitte, Peter, Winnie, Alice

August:
5. August evt. 3. asfaltbal – afventer svar på ansøgning
Hvornår åbner værkstedet igen?  17/8
Skal der være fællesspisning/fællessang i august? Nej, men i Sept.
Nordisk Dans? August ?? Desire kontaktes

4.Forespørgsel:  Vil nogen tage baren til Balkan-fest lørdag d.11.juni (åbningstid 14-22) –
Henriette er tvholder og har samlet et lille hold.
5.Efterårssæsonen – hvad ligger der på nuværende tidspunkt af planer? Hvem er tovholder?
Samarbejde med Egense om foredrag? Pia & Jan – foredrag i oktober
Husets foredragsgruppe? Jytte & Ingrid (tovholdere) formiddage kl. 10-11: 14/9 Johannes Møllehave, 12/10 Halfdan Rasmussen, 9/11 Storm P. Joan & Ingrid (tovholdere): 23/11 kl. 19-21.30 dialekter ved Kjeld Høegh.
Banko? Fie ?
Værkstedsstruktur? Aftales nærmere den 15/6
Koncerter?  JA
Loppemarkeder? JA
Formiddagsfortælling? JA
Fællessang? JA (Fin tovholder)
Fællesspisning? JA (Pia Tovholder)
Andet?

Lise: vil meget gerne fortsætte ”Yoga”, og gerne hvor udgiften til salen deles med andre.

Winnie: Der stiles efter at afholde ”Fortælleværksted” den sidste søndag i måneden

Kurt: Håber Trivial Pursuit kan få en renæssance. Nina: vil gerne være tovholder på Pub Quiz, som praktiseres på (Strandlyst??)- undersøger nærmere

Josefine har talt med Kåre Lund Rasmussen og Per  Ole Thomsen, og de vil gerne komme og tage os med på ”en slentretur i Middelalderens Svendborg søndag d.13.november kl. 15. Honorar 2.000 pr. prs.

Jan: vil gerne være tovholder til et arrangement om ølsmagning
 
6. K-gruppe fest i august

26/8-2022 – festarrangører: Sys, Pia, Henriette, Fie, Joan, Lene L.


  1. Ansøgningsprocedure

Pga. en misforståelse omkring ansøgning blev procedurerne gennemgået.

Skal der søges om penge skal Fin indover med budget, og der skal være en klar aftale om, hvem der søger. Det er primært Fin, Josefine og Jan der står for at søge eksterne penge.


  1. Balkonen

Josefine efterlyste ideer til inddragelse af balkonen, som bliver ledig

 

Evt.

Josefine foreslog, at næste k-møde den 13/6 afholdes kl.18 på Skovvej, hvor hver enkelt deltager medbringer en ret el.lign. I tilfælde af dårligt vejr medbringes det i stedet til Lundevej.

 

En kommentar, omkring ”madspild” ifm. den seneste fællesspisning, resulterede i en beslutning om, at der fremover ifm. bestillingen på NemTilmeld skal være en mulighed for at vælge vegetar eller veganer menu.

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben