Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2023-02-16 Bestyrelsesmøde

2023-02-16 Bestyrelsesmøde

Torben, Fin, Jan, Pia, Jytte, Ingrid. Afbud: Betina

1 Torbens oplæg til  formiddagsfortællingerne .

Det kører. med budget. Vi har søgt tilskud v Fynske (afslag) . BSF giver underskudsgaranti. 

2 Samskaber pleje.

Vi sætter en konto op til repræsentation. Bestyrelsen skal orienteres/høres før beslutning. 

3 Økonomi til 5års fødselsdag. 25. Marts 2023, Pia har sendt referat rundt. Fin laver et budget. Bestyrelsen skal godkende før der bookes noget. 

Pia, Lise, Lene Lund, Joan, 

4 Økonomi til samskaberfest, 26. August 2022.

Brugerforeningen giver mad og drikke. 

Ca 80kr+moms 

Fin fremlagde regnskab. Godkendt. 

5 Fin har forslag om 4 udlejningstyper på næste møde.

 

6 Evt.: Intet.

 

 

 

 

 

nach oben