Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Referater og vedtægter > 2023-04-18 Bestyrelsesmøde

2023-04-18 Bestyrelsesmøde

 
1 hvor finder man referater?
2 Vedtaget at referater fra K-møder lægges bag adgangskode og password.
3 diverse manualer. Der ligger på Websiden.
4 Vi siger til de nye, at de kan få en Mentor, som hjælper dem ang hvordan man laver et arrangement.
5 Vi holder bestyrelsesmøder før K-møderne 1½ time før- med lidt mad. Pia/Jytte sørger for det. 
6 Se Fins forslag. Vi laver et "STEMPEL UDVALG". Godkendelse af arrangementer.
7 Forslag: Eventuelt betale en Revisor feks 5timer/ugen.  Vi undersøger om vi kan fritages for Moms ?

8 Evt.: Struktur. Den enkelte gruppe skal fordele arbejdsopgaverne imellem sig.

Se Fin forslag:

Vedr. godkendelse af arrangementer.
Jeg vil gerne foreslå, at der laves en gruppe på 3 max 4, som skal godkende alle arrangementer, både dem BSF laver selv og dem, hvor vi er hjælpere i f m andres afvikling. Dette sidste skal bl a sikre at vi får vores procenter, for at stille arme og ben til rådighed.
Gruppen kan bl a tage stilling til om det er arrangementer, som BSF vil indgå i, eller man skal bede folk om selv at stå for det.
At de skal godkende, betyder at de skal sikre, at Grønspættebogen er blevet fulgt. Det vil bl a sige at der er lavet budget som kan godkendes (med evt hjælp fra kasserer), at der er tekster klar til PR, at der har været foreløbig kontakt til foredragsholdere, bands m v (men der er ikke lavet endelige aftaler. De laves af  gruppen/kassereren), at salen er booked, - men intet sættes i gang, heller ikke billetsalg, før det hele er godkendt.
Jeg synes gruppen skal bestå af formand, kasserer + en eller 2 mere fra bestyrelsen. De kan selv aftale hvordan de vil udføre arbejdet (mail, møder?) og de sørger for at melde reglerne klart ud på et k-møde.
Jeg synes, det er en vigtig del i den konsolidering, som Josefine talte om i går. Det skal fungere, så tingene er helt på plads,inden noget sættes i gang. Det kan også være en opgave for gruppen, at der ikke er for mange arrangementer på en dag.
Gruppen kan selv lave deres forretningsgang. Hvis gruppen er i tvivl, hentes "hjælp" fra bestyrelsen. Der skal meldes klart ud om alle godkendte arrangementer til alle, der skal vide det. Måske skal gruppen også videresende PR til den, der skal have det, og sørge for at billetsalg sættes i gang.
Jeg vil gerne være med til at få det til at køre. (Men det ved I måske godt).
nach oben