2018-03-09

Referat fra stiftende generalforsamling for Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus fredag d.9.marts

 1. Valg af dirigent, Lone Møller og referent Nanna Kruse. 
  Tilstede er Pia Westergård, Jan Schønemann, Kim Jensen, Jytte Emborg, Lone Møller, Nanna Kruse, Sofie Jensen, Fin Thygesen
 1. Fin Thygesen gennemgår vedtægter, og de blev enstemmigt vedtaget
 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Valg af formand (vælges for 2 år) Jan Schønemann
  2. Valg af næstformand (vælges for 1 år) Sofie Jensen
  3. Valg af kasserer (vælges for 2 år) Fin Thygesen
  4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
   Pia Westergård vælges for 1 år. 
   Kim Jensen vælges for 2 år.
  5. Valg af 2 suppleanter 
   Nanna Kruse vælges for 1 år.
   Jytte Emborg vælges for 1 år.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. Valg af revisor for (for 1 år) Jens Ladekarl.
  2. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Andrew ………
 2. Eventuelt
  Tak for god ro, og orden