Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2019-03-21 Generalforsamling

2019-03-21 Generalforsamling

Referat l generalforsamling i Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus (BSF) den 21/3-2019 kl. 19 i Svendborg Forsamlingshus.

 

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent: Fin Thygesen
 2. Valg af referent og 2 stemmetællere: Jan Schønemann, Jens Ladekarl, Søren Balle
 3. Bestyrelsens beretning. Formanden Pia Westergård fremlagde den.
  Den blev taget til efterretning med klapsalver.

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet blev godkendt. Kassereren orienterede om at foreningen i f m momsregistrering den 1/10-18 fik besked fra SKAT om, at der fremover skal indsendes selvangivelse. Kassereren har søgt om dispensation, så vi slipper for det, men er i tvivl om det godkendes, fordi foreningen har aktiviteter, der kan betragtes som erhvervsmæssige. Hvis der ikke opnås dispensation må nogle af foreningens aktiviteter tages op til overvejelse
 1. Fastlæggelse af kontingent

                  Bestyrelsen foreslår at:

o   kontingentet sættes til kr. 50 årligt fra 2019.

o   kontingentet dækker perioden fra 1/4 til 31/3 året efter.
Godkendt med klapsalver.

 1. Indkomne forslag. Ingen forslag.
 2. Valg af bestyrelse og suppleanter
 3.         Der vælges mindst 5 bestyrelsesmedlemmer.

                  Der er i øjeblikket 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 1.         På ulige årstal vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

        Pia Westergaard (formand) og Sofie Jensen (næstformand) er på valg.

        Pia modtog genvalg, mens Sofie har valgt at udtræde af bestyrelsen.

        Der skal således vælges mindst et nyt bestyrelsesmedlem..
Nanna er valgt for to år Jytte Emborg er valgt

 1.         Der vælges 2 suppleanter hvert år.

Nanna Kruse og Jytte Emborg er på valg. Begge modtager genvalg.    

Søren Balle og John Vilhelmsen er valgt.    

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Begge vælges for 1 år.

Jens Ladekarl (revisor) og Andrew Godshaw (suppleant) er på valg. Begge modtager genvalg. Valgt med klapsalver

 1. Eventuelt. Vi lavede en præsentations runde.

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben