Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2019-09-02 Bestyrelses møde

2019-09-02 Bestyrelses møde

Brugerforeningen v. Pia, Kim, Nanna, Jytte, Fin- Ref: Jan
1 Seneste Referat . Se hjemmesiden. 

2 Økonomi: Fin. Ca 10.000 i likvider.
Skilte lægges i en mappe i ”Ølskabet”
Vi må forholde os til Mobilepay erhverv som kræver 600 kr i gebyr/året.

3 Kommende arrangementer.
A Finansiering af Planlagte arrangementer: Entre. (Bar). I nogle tilfælde kan der søges fonde.

B Status på planlagte arrangementer.
Torben 4.9. Der kommer en Skoleklasse.
Fællessang Tirsdag d. 16
Onsdag 16 Mette Maabo og Faulchaus pendul holder GF på Balkonen.
Torben 2.10 . Hjælper ? . Pia og Kim snakker med Torben?
Fin lægger Fællesspisningerne ind via websiden.

C.: Søndagshøjskolen – foredragsholderen koster 20.000kr
Julestue ryger ud.
HåndværkerJulefrokost ?
Nalle. Vi mangler bare en dato

4 Rengøring efter BSF arr. Nanna eller Sofie Juhl.

5 Bestyrelsens opgaver og mødeaktivitet.
Frivillige.
Kim: måske visionsmøde – hvor vi spiser sammen.
Fin: Vi skal være forberedt på at blive lidt efter Koordineringsmøderne og snakke om arr.

Vi skal forberede Generalforsamling.

Næste møde d. 28 nov kl 17 hos Nanna . Vi spiser sammen.
Vi snakker om Julefrokost – evt. hos Kim

8 Evt. 
Jan orienterede om Alsang/ Danmarks befrielse arr. i forbindelse med 75 året i 2020.
nach oben