Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2019-11-26 K-møde

2019-11-26 K-møde

Referat Koordineringsmøde 26.11.2019

Tilsteder: Josefine, Jan (Ref.), Jytte, Søren P, Allan, Pia, Winnie, Hanne Toft, Mette, Sytter, Lone Møller, Palle, 
Fin kl 19-19.40

1. Økonomi,

36718kr i banken, + ca 4000 i kontanter.
FIn tjekker kontant-kassen i morgen.

Kassemestre: Jytte, Hanne, Pia, FIn, Allan

Fin har søgt og fået afslag på en Hjertestarter, søger igen.

Søgt Fynske Bank til onsdags formiddagsfortællinger.

Vi har fået 5.800kr fra Alsang til arr. 4 maj 2020.

 

Fin giver et lille kursus i morgen ang. kassen.

 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. Ordet er frit, så meld ud, hvis der er justeringer/ændringer på baggrund af erfaring med afvikling/tema.

Nye formater: Søndagshøjskole. OK tilslutning.ca 35x75kr=2625kr

Fremover måske lave det 2-4 gange om året. Sammen med LOF v. Erik Jakobsen

Debat om hvordan vi reklamerer.

Allan: vi har brug for Søndagshøjskolen for at debattere.


Børnebanko: ca.60 deltagere. Amnest, Kvickly og Lolk donerede f.x. Æblemost.

 

3. Kommende arr.

November:

Bivokswraps. Udolgt, (Sys er dog måske syg. Agnete kommer og hjælper.

Hanne Toft kommer og hjælper.

 

Story-slam 28.nov. Hjælpere: Sytter + Helmuth, 

Fin laver laminerede skilte m Mobilepay numre.

 

Green Friday. Værksted: Søren P, Palle, Lone, Allan, Pia, Mette

?Mona : spørges

 

December:

1.dec. Musikværksted

4.dec. Formiddagsfortælling. Sytter, Allan, Palle, Hanne,

Jytte sørger for rundstykker

 

4.dec. Elektronix-værksted. Søren P, Lasse (?)

10.december Ungt Kunstværksted.

Restmarked v Kathrine

 

11.december Rep.café( rep.caféen går på juleferie fra denne dato og frem til 8.januar)

 

  1. Orientering

Juleafslutning

 

18.december: Ingen Rep.cafe, men Årets sidste K-møde med efterfølgende juleafslutning. 

Festudvalg? Hanne, Jytte, 

 

23.12 : SSL.: STOP SPILD LOKALT . 

 

5. Nye formater efter jul:

Krea-værksted for voksne f.x. 1 gang om måneden (Ane) ?De holder møde 2 dec.

Pia vil gerne være med.

 

Formiddagsfortællinger i foråret. Torben Wahlstrøm ?

Maria Junghans - formandfor FIDA (Fortællere I DAmark)

 

Årstidsfejringer? Forårsfest......

 

Temaer for Rep cafe.

Støttefest 21 februar,

 

Palle/Helmuth/Søren: Indkøb af værktøj mm. til rep.café. 

Pia/Mette: Indsamling af priser mm.

 

6. Evt.

Der skal kroge op over Lamperne til vimpler.

Gardinstangen v. kontoret sidder løst.

 

Søren P: Skriv altid mails via BCC.

 

Nyhedsbrev/ . punkt til næste bestyrelsesmøde 13.dec. kl 15.00

Bliver siderne revet ud?

 

Støttefest/( VINTERFEST ! ! ) 21 febr.

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben