Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2020-09-14 K-møde

2020-09-14 K-møde

 
Dagsorden og referat kl. 19-20.30 Fin Thygesen, Ditte, Lise, Winnie, Josefine, Allan, Jan, Torben Larsen (fra fællessang), Torben W, Pia, Peter, Palle, Henriette, Susanne (formiddagsfortællinger)
Afbud: Jytte, Lise, 
1.Siden sidst:
Værksted - vi mangler en Elektronik-Mand, Kramme-hjerter til Kræftens Bekæmpelse (Lysets dag) 
D. 23/9 er vi med i GenbrugsDag, 
Ungt kunstværksted. 
Formiddagsfortælling. Gik fint - ca 31 deltagere. 
Mad, miljø og musik. 
Formiddagsteater. (Ødipus) Super. ca 15 deltagere. Det har en fremtid.
Musikværksted
 
2.Kommende arrangementer Oktober:
7.oktober Formiddagsfortælling kl 10. Esther Rutzou, Winnie, Susanne, Hanne, Palle (ikke FIn)
8.Oktober Mad,miljø og musik. (ikke Jytte) Henriette, Ditte, Pia, Susanne, PJ, Hanne, 
29.oktober  Storyslam rykker I Salen, 6 konkurrenter,  
Kommer der Ungt Kunstværksted i oktober?
Fortælleværksted - kan ikke være d 25 okt. men søndag 11 okt ?
 
3. Nye tiltag:
Krea-værksted for voksne - Lise er tovholder, men har ikke overskud her i efteråret. Er der andre, der har lyst til at sætte noget i gang? Lise, Pia, Henriette, Winnie, Susanne og Jytte undersøger bl.a. filtning m Susanne, Siljas datter Lea .

Sy-og syng Muleposer- initiativ fra en grøn gruppe på lærerskolen. Ditte orienterer.
Åbent for Svendborgens-ere, Josefine donerer salen 1ste gang.
Folk kan opfordrers til at donere.
 
Plantebaseret sygeplejerske "Stig Ladefoged" - henvendelse ude fra Pia orienterer. Fra EventFyn.
Det er sendt videre til Benny. De kan gøre det selv.
(Bestyrelsen arbejder på at lave nogle takster)
 
Plantebyttedag - i Oktober, Sys vil gerne være tovholder, hvis der er nogle flere, der vil hjælpe.
Jytte, Ditte, Allan, Pia, søndag d. 8 november kl 13-15
 
Dragedag Pia ringer til Henrik ang. efterårsferien.
 
Nils HolgersenTorben W - alene-. Evt  . 

4. Økonomi.
Økonomien omkring de mange arrangementer henover sommeren er ved at være gjort færdige. Fin orienterer om status.

5. Info - ny ventilation i sal

6. Arbejdsdag 
søndag d.27 september kan IKKE lade sig gøre. Salen er lejet ud til konfirmation. Skal vi finde en ny dag?
En onsdag : Bordene og stolene skal have grundrens. Rampen males. Pletmaling. 
(Sæt ikke Gaffatape på dørene men MALERTAPE. )
Pia Allan Henriette 
- laver en liste med opgaver.

7.Generalforsamling d. 

8.Evt
(SØFF sætter at skab op)
Ditte : Knud Romer holder foredrag 30/9 på den Frie Lærerskole.
Torben: KlimaCabaret. 
Hvor rykker Bølgen hen 2021 ?
Fortællefestival 2021: 9-13 juni. 
 
Næste møde: tirsdag 20 oktober.
 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben