2020-11-06 Bestyrelsesmøde

 
1. Præsentation af os alle fordi vi har fået 3 nye medlemmer. 
(Ingrid Pedersen, Torben Wahlstrøm, Betina Birkkær
Hør interview med Fin her https://www.svendborglokalradio.dk/3-lyt.html
 
2. Siden sidst. Vi har konstitueret os: Se her.
 
3. Økonomi. Fin fremlagde detaljeret regnsskab. Ca 30000 til rådighed.
Torben planlægger yderligere Onsdags formiddagsfortællinger. ca 8-10 henover året.
Jan fortalte om ideer om onsdags-koncerter. 
 
4. RepairCafe. Dk, IFIXIT ? Og fungerer rapportering?
Vi tjekker mailes ang. IFIXIT 
 
5. Lyddæmpning i kælderen ? Josefine skal spørges om vi må.
Palle spørges hvordan. 
 
6. Fastlæggelse af nye møder.
Ca hver 3de måned. Næste gang ma 22 februar kl 16.30
 
7. Evt. Intet.