2021-04-20 K-møde

Referat K-møde 21-04-21 hos josefine

Deltagere: Fin, Palle, Birte, Ann-Gitte, Lise, Allan, Pia, Jytte, Jan, Louise,  Susanne, Conni, Ingrid, Henriette, Sys, Josefine, Kasper, Ditte, Allan, Peter Barslev 

1.Økonomi v. Fin.

Der er godt 20.000,- i banken, som ikke er øremærket til henholdsvis asfaltbal, fortælling, fællessang, mad,miljø&musik.
Vi har stadig ansøgninger ude til asfaltbal og fællessang.
NB 23.4 har vi netop fået at vide at vi har fået yderligere 10.000,- fra SEAF til Fællessang i det fri – hurrah!!

 

  1. Foreløbigt program for maj:
    Mandag d.3.maj: Musikværksted v.Jan

Fredag d.7.maj - Formiddagsfortælling v. Torben,

HJÆLPERE: Susanne, Fin, Allan, Lise, Ingrid


Weekend + mandag d.8-9-10.maj - Teaterprojekt Arttrain lejer sig ind i huset. JO hjælper dem med PR, Jan m Billetter

Onsdag d.19.maj - Formiddagsfortælling v. Torben, 
HJÆLPERE: Susanne, Fin, Allan, Lise,Ingrid

 
Fredag 21. maj - Planteloppemarked, Louise, Sys, Pia, Ditte, Ingrid, (Kasper)

3. Nye planer
Hvordan går det med fællessang v.Josefine.
Det er besluttet at afholde alle arr. som planlagt. Musikerne har accepteret en minimumsbetaling på et gavekort til Shopping Svendborg på 1000,- men vi bestræber os på at kunne give dem en tarif. Med tilskuddet fra SEAF ( se under punkt 1.) ser det ud til at lykkes.
Hjælpere til Fællessang i det fri:

31.5 (DFL) Conni, Ditte, Louise, Lise, 

14.6 (DFL) Susanne, Birte, 

28.6 (Ulrich Klostergaard), Ingrid, A-G, Peter,

12.7 (Chr Søgaard), Sys, Ingrid

26.7  (Povl Christian Balslev)


Hvordan går det med asfaltbal v.Lise + Jan

Det har vist sig vanskeligt at skaffe penge til ballerne, men der bliver stadig arbejdet ihærdigt. På nuværende tidspunkt er der skaffet ca. 25.000,-
Det er nok til 2-3 baller, hvis vi skal fastholde de oprindelige budgetter. Der bliver syslet med forskellige muligheder såsom at hyre trioer i stedet for kvartetter mm.
Gruppen er fortrøstningsfuld.
Mulige Datoer: 2.7 , 9.7, 16.7,        6.8, 13.8, 


Nørklerier med oplæsning v. Betina, Josefine, Pia og Henriette
Vi afventer en dato her i foråret, hvor Betina kan, men gruppen er enig om at det er noget vi kan rykke ret hurtigt på, så hold øje med vores facebook – pludselig er der en dato og et tidspkt. 

Er der planer for repaircafé? Jytte og Pia indkalder til møde snarest. Det er uklart om værkstedet åbner før sommerferien eller først i august?
Der er tale om at lave tema-værksteder, sådan at det kun er 1 onsdag om måneden, der er repair-café, evt. 1 onsdag med krea-værksted, 1 onsdag med strikke klub, 1 onsdag med nørkleri og højtlæsning.

 

Andet?

Kasper vil gerne være med til omgang mere af Mad, miljø & musik.
Kasper foreslår et oplæg om Donut-modellen.
Josefine tager kontakt til Jesper Vognsgaard, SEF, for at få afsluttet det igangværende forløb.
Josefine, Lise og Kasper indkalder Jesper/SEF til møde om en ny omgang.

 

Lokalråd Svendborg Midtby.
Forsamlingshuset er blevet spurgt om vi vil lægge arbejde i at indkalde til et borgermøde mhp at lave et lokalråd for Midtbyen.

Pia, Kasper, Susanne, Sys går videre med det med hjælp fra Anna Hellesøe fra kommunen

4. Åbningsbrag - forår, sommer eller efterår?

Høstfest.

 5.evt.

Vi laver en liste med K-mødets deltageres mails og telefon-numre.
Den er blevet sendt ud til K-gruppens mailadresser.

Benny vil gerne lave samarbejds-fester. Pia, Lise, Jan tager et møde med Benny. 

 

Bestyrelsesmøde.
Generalforsamling. Udsættes til efteråret.