2021-12-13 K-møde

Til stede: Sys, Lise, Henriette, Birte, 

Ann-Gitte, Peter, Inge-Lise, Kurt, Winnie, Ingrid, Joan, Fie, Pia, Josefine, Allan, Susanne, Jytte, Søren B, Søren P, Nina, Annette, Jan, Josefine, Fin

1. Økonomi. Fin fremlagde regnskabet for 2021. Rådighedsbeløb ca. 22.000,- pr.1.1 2022. Fin har indkøbt 2 kortlæsere og 2 tablets, som kan bruges til betaling med kreditkort ved døren og i baren. Tanken er, at betaling med kontanter på sigt udfases..

2. Afholdte arr. siden sidst:
Nov.:
13.Dansefest m Banda Nuevo. GOD.
14.Fortælleværksted i kælderen ( blev det afholdt?). Samarbejde m Odense Fortællekreds er startet.
15. Fællessang. GIK FINT
17. Ole Rolf - Svenske troubadurer. OGSÅ ET FINT ARR.
17. Broderiværksted. Få nye. Evt lægge  VÆRKSTEDSTIDERNE OM fra kl 16 til 18.
21. Café Fragilite. Brysternes frie...rigtig godt. Godt fremmøde. Gode samtaler. Stor ros til Lise for at køre arr. som moderator.
22. Musikværksted. 2 nye deltagere.
24. Rep.Café. nok fra 17 til 20. Pænt besøgt. 7 reparationer.
December:
1. Formiddagsfortælling. M Efterfølgende bogrelease Juleroserne. ca 35 deltagere. Alle bøger blev solgt.
1. Hånd&Ånd. 3 nye, vi aldrig før har set ;-).
8. Strikkeværksted. 1 ny - meget begejstret.

3. Kommende arrangementer:
Januar:
Mandag 17.jan kl. 19 Fællessang. Birte, Allan, Fin, Jan spiller
Onsdag 19. jan kl. 16 Onsdagsoplevelser "Pubber i London", Kurt, Jan, Fie, Ingelise, susanne, Jytte, Lars Mathiesen,
Søndag d.23.jan Café Fragilité. Lise foreslår vi venter til 20. februar. Ingrid og Fie vil gerne være med i arrangementsgruppen, der indtil nu har bestået af Lise, Pia og Jytte.

Søndag 23 jan er der Fortællingens dag i kælderen kl 15 til 17. Allan, Winnie.

Torsdag d.27. kl. 19.30 Nordisk Dans. Allan, Joan, Kurt, Ingrid, Nina, 

Søndag d.30.januar kl 11 (Tema- Friluftsliv )Fra 12-15. Fri entre. Loppemarked med friluftsudstyr! Søren Balle, Jytte, Lise, Susanne,

Søndag d.30.januar kl. 17.30 Fællesspisning. Joan, Sys, Lise, Susanne, Ingelise, Fie, Peter.

Hvornår går værkstedet i gang igen?  12.januar. Fortsætter I med de samme temaer som før jul? Vides ikke. Værkstedsgruppen vender tilbage i beg. af januar med besked.  (Pia,Jytte,Mette,Henriette, Palle)

I kalenderen er både lørdag d.8/1 kl 14 + søndag d.23. kl. 14 reserveret til fortælleværkstedet i kælderen. Den 8. er der arbejdende værksted, hvor de nye medlemmer i fortællekredsen skal læres op. D.23. er det dagen før "Fortællingens Dag ( Evald Tang-Christensens fødselsdag??) Allan, Winnie, Palle

 

4. Forberedelse af K-møde = idémøde = potluck (sam'sku'sgil'le) søndag d.16.januar kl. 16-?
Josefine sender en mail med et forslag til Forberedelsesmøde senest i beg. af januar: Pia, Fie, Ingrid, Sys, Joan, Susanne, Ingelise, Josefine, 

5. "Boblere" og "summere"

Fin: vi har fået mail fra kommunen ang. Noget for børn i uge 7.  Fin, Betina og fortælleværkstedet planlægger. Arr. skal være planlagt og afleveret til forvaltningen senest 12.januar.
Betina vil evt. lave forestilling med entre. fra 3 til 8 år. Fortælleværkstedet vil lave børnefortællinger. Jan ( evt. Torben) vil lave musik med/for børnene.
Datoforsalg: onsdag 16 febr.
.
Onsdag 26/1 kl. 19 - forslag om Koncertforedrag m Ida Johanne , cyklende cellist. Der er søgt penge. Jan står for det.

Forslag fra Kurt: Lyrikoplæsning. En onsdag formiddag  med Pia Tafdrup. Man kan evt søge forfatter-centrum.
Feks 1 arr forår og 1 efterår. Evt m Gymnasiet.

Er der nogen, der har gode idéer, der liiige skal luftes?
Josefine: Skal vi lave månedlig "kulturkaffe" hvor vi i et åbent forum kan fortælle hinanden om spændende kulturelle arrangementer den kommende måned og finde nogen at følges med?
Måske kan vi gøre det i samarbejde med det nye kulturformidlingsprojekt "Kulturpulz" ?

Ingrid(tovholder), Fie, Pia, Jytte, feks mødes og forberede i januar.


Andre gode ideer?? 

6. K-mødedatoer første halvår af 2022:
Søndag d.16.januar kl. 16
Mandag d.14.2 kl. 19
Torsdag d. 10.3 kl 19
Tirsdag d.12.4 kl. 19
Tirsdag d. 10.5 kl. 19
Mandag d.13.6 kl. 19

7. Evt.
Josefine planlægger førdselsdagsreception med "fernisering" af forfatterskab fredag d.4.februar fra 16-18

Pia, Kurt, Lise (minus Winnie)
Søren Balle tilbyder rundvisning på Bronx 5200.= Odense Nord=Bolbro. Styrke fællesskaberne. Cafe Bronx v Middelfartvej. Vi tager det op på næste møde, når Aøren ved mere om under hvilke omstændigheder, det kan afvikles. 

Fin er blevet nomineret til kommunens Kulturpris - HURRAH!

Der er overrækkelse lørdag d.15.januar i "Koncerten"= Ollerup Efterskole. Hvis der er gratis adgang, som der plejer at være, vil jeg da anbefale alle at møde op for at klappe af ham - uanset om han får eller ikke får prisen.