Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2022-01-16 K-møde

2022-01-16 K-møde

SØNDAG D.16.JANUAR KL. 19-20.30

Til stede: Sys,  Inge-Lise, Kurt, Winnie, Ingrid,  Pia, Josefine, Allan, Susanne, Jytte, Søren P, Nina, Annette, Jan, Josefine, Mette

PUNKT 1, NBNBNB! Næste K-møde afholdes d.10.2 kl. 19-20.30 i forsamlingshuset.
Jan & Josefine er kaldt på bedsteforældrevagt i ugen efter, hvor mødet oprindelig lå og derfor flyttes
mødet. SKRIV DET I KALENDEREN. ;-)
1. Økonomi : Stadig godt. Ca. 40.000 i banken - der er dog lagt beslag på nolge af midlerne til underskudsdækning af kommnde arrangementer


2. Kommende arrangementer:
Januar: Mandag d.24.1  kl. 19-21 Musikværksted Lundevej

Februar: 
Onsdag d.2.2 kl. 10-11 Formiddagsfortælling. Sædvanlige Crew
Onsdag d.2.2 kl. 16-18 Værksted 
Søndag d.6.2 kl. 13-15 Friluftsloppemarked Pia, Søren Balle, Jytte, Sys
Onsdag d. 9.2 kl. 19 - 21.30 Tak for Kaffe; Ozlem Cekiz. Pia, Lise, Ingelise, Jan + 3 fra Egense, 
Onsdag d.9.2 kl. 16-18 Værksted

Torsdag d 10.2 Kasse-kursus.
Onsdag d.16.2 kl.10-11 Børnearrangement 5-9år ; Fortælling, Allan, Winnie, Betina, Susanne, Ingrid
Onsdag d.16.2 kl. 16-18 Værksted
Fredag d.18.2 kl.  13.30-14.30 Jeg gik mig over sø og land - vil du med? Sanglege mm. Torben, Jan Susanne, Ingrid ,Kurt, 
Mandag d.21.2 kl. 19-20.30 Fællessang, Allan, Annette, Fin
Onsdag d.23.2 kl. 16-18 Værksted
Torsdag d.24.2  19.30 - 21 Nordisk dans, Ditte, Ingelise, Ingrid
Søndag d.27.2  17.30- 19 Fællesspisning, Pia, Lise, Nina, Susanne, Annette, Sys.
Mandag d.28.2  19- 21 Musikværksted Lundevej

3. Info, forslag og idéer.
Rapport fra værkstedsgruppen. 1. onsdag (16-18)/mdr. Hånd og ånd, 2.onsdag (16-18)  Nørklerier, 3+ 4 onsdag  Fixfaxerier - Lær at fixe praktiske problemer i hjemmet, Sidste onsdag: Reperation (16-20)
Værkstedet har sidste dag før sommerferien d.15.juni.
Åbner igen efter sommerferien med en fest d.17.august

Forsalg til nørkleværksteder:
Bi-wrap
Fugl-Kugle i Pileflet v Pia
Filt v Sys.
Brainstorm ide- møde onsdag eftermiddag. Susanne, Pia, Jytte Nina, Ingrid, Sys, Mette, 

Café Fragilité i foråret. Hvem vil idéudvikle? Ingrid, Lise, Fie, Pia, Jytte. Ingrid indklader til møde.

 

4. Sommer arrangementer. Fællesskab i det fri
Hvis nogen har planer om/lyst til at lave arr henover sommeren, som vi har gjort de sidste to somre,
vil det være fint at planlægge nu, så vi kan nå at søge penge - især hvis der er stemning for at
gentage asfaltballerne ;-)
Sidste år blev vi reddet af et ekstraordinært sponsorat fra Middelfart Sparekasse, så der skal lidt
benarbejde til, hvis vi skal kunne lønne musikerne efter tarifferne.

Jan, Kurt, Allan, Lise, Pia, (FIn) holder forberedende møde. Jan er tovholder.
Udendørs Fællessang var også velbesøgt - er der stemning for at gentage det?
Ingen gav umiddelbart udtryk for interesse i at afvikle fællessang i sommermånederne.
Andre sommer-idéer?
Sys: Picnic for K-gruppen under kirsebær-træerne : sidste halvdel af april. 

5. Planlægning af nyt idé-møde + sammenskudsgilde. 
Forslag:  Søndag d.20.februar. Mødes kl. 16, idé -storm frem til ca. 18: Sammenskudsgilde og socialt
samvær. Vedtaget - husk at skrive det i kalenderen!!!

6.Evt. 
Palle: snor over vejen m Banner.
Palle ringede til Polititet. "Det må I vist gerne men søg kommunen".
Brugerforeningen skriver til kommunen.Palle og Pia

Jan orienterede om foredrag i samarbejde med Egense 

Generalforsamling 1/3 kl 19.30 
Indramning af Skilt med "Støt...." og "Medlemsskab" 
Palle rammer ind.

Kurts forslag: Foredrag m Pia Tafdrup. Kurt undersøger muligheden for at søge tilskud fra forfattercentrum. 
Ingrids forslag: Kærlig hilsen Etty https://www.kaerlighilsenetty.dk/ Musiker + skuespiller, der fremfører fortælling om en jødisk kvinde. Ingrid spørge, ,hvor meget de skal have for det.

Ingrid efterspørger hvordan vi kommer i gang med de  Nye Kulturfællesskaber, hvor vi "Kuraterer" den næste måneds kulturtilbud den 1ste søndag i måneden.
Mettes forslag til foredrag: Johns tur til Andesbjergene.

Sys kunne godt tænke sig et foredrag med Carsten Jensen 

 

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben