Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2022-02-16 K-møde

2022-02-16 K-møde

SØNDAG D.16.JANUAR KL. 19-20.30

Til stede: Sys, Lise, Henriette, Birte, 

Ann-Gitte, Peter, Inge-Lise, Kurt, Winnie, Ingrid, Joan, Fie, Pia, Josefine, Allan, Susanne, Jytte, Søren B, Søren P, Nina, Annette, Jan, Josefine, Fin

PUNKT 1, NBNBNB! Næste K-møde afholdes d.10.2 kl. 19-20.30 i forsamlingshuset.
Jan & Josefine er kaldt på bedsteforældrevagt i ugen efter, hvor mødet oprindelig lå og derfor flyttes
mødet. SKRIV DET I KALENDEREN. ;-)
1. Økonomi : Stadig godt
2. Kommende arrangementer:
Januar: Mandag d.24.1  kl. 19-21 Musikværksted Lundevej

søndag d.30.januar. Er der nye planer for friluftsloppemarked? Det kunne evt afholdes søndag d.30.januar - vi kan godt nå at lave PR for det. Pia, Søren Balle, Jytte, Sys
Februar: 
Onsdag d.2.2 kl. 10-11 Formiddagsfortælling. Sædvanlige Crew
Onsdag d.2.2 kl. 16-18 Værksted - hvilke temaer er der planlagt for værkstederne?
Onsdag d. 9.2 kl. 19 - 21.30 Tak for Kaffe; Ozlem Cekiz. Pia, Lise, Ingelise, Jan + 3 fra Egense, 
Onsdag d.9.2 kl. 16-18 Værksted

Torsdag d 10.2 Kasse-kursus.
Onsdag d.16.2 kl.10-11 Børnearrangement 5-9år ; Fortælling, Allan, Winnie, Betina, Susanne, Ingrid
Onsdag d.16.2 kl. 16-18 Værksted
Fredag d.18.2 kl.  13.30-14.30 Jeg gik mig over sø og land - vil du med? Sanglege mm. Susanne, Ingrid ,

Kurt, 
Mandag d.21.2 kl. 19-20.30 Fællessang, Allan, Annette, Fin
Onsdag d.23.2 kl. 16-18 Værksted
Torsdag d.24.2  19.30 - 21 Nordisk dans, Ditte - Pia, Ingelise, Ingrid
Søndag d.27.2  17.30- 19 Fællesspisning, Pia, Lise, Nina, Susanne, Annette, Sys.
Mandag d.28.2  19- 21 Musikværksted Lundevej

3. Info, forslag og idéer.
Rapport fra værkstedsgruppen. 1. onsdag (16-18)/mdr. Hånd og ånd, 2 Nørklerier, 3+ 4 Hjem og Fix, Sidste onsdag: Reperation (16-20)

Sommerfest 17/8 
Bi-wrap
Fugl-Kugle i Pileflet v Pia
Filt v Sys.
Brainstorm ide- møde onsdag eftermiddag. Susanne, Pia, Jytte Nina, Ingrid, Sys, Mette, 
Café Fragilité i foråret. Hvem vil idéudvikle? Ingrid, Lise, Fie, Pia, Jytte

4. Sommer arrangementer. Fællesskab i det fri
Hvis nogen har planer om/lyst til at lave arr henover sommeren, som vi har gjort de sidste to somre,
vil det være fint at planlægge nu, så vi kan nå at søge penge - især hvis der er stemning for at
gentage asfaltballerne ;-)
Sidste år blev vi reddet af et ekstraordinært sponsorat fra Middelfart Sparekasse, så der skal lidt
benarbejde til, hvis vi skal kunne lønne musikerne efter tarifferne.

Jan, Kurt, Allan, Lise, Pia, (FIn), 
Udendørs Fællessang var også velbesøgt - er der stemning for at gentage det?
Andre sommer-idéer?
Sys: Picknick for K-gruppen under kirsebær-træerne : sidste halvdel af april. 

5. Planlægning af nyt idé-møde + sammenskudsgilde. 
Forslag:  Søndag d.20.februar. Mødes kl. 16, idé -storm frem til ca. 18: Sammenskudsgilde og socialt
samvær.

6.Evt. 
Palle: snor over vejen m Banner.
Palle ringede til Polititet. "Det må I vist gerne men søg kommunen".
Brugerforeningen skriver til kommunen.

Jan orienterede om foredrag i samarbejde med Egense 

Generalforsamling 1/3 kl 19.30 
Indramning af Skilt med "Støt...." og "Medlemsskab"

Kurt: Foredrag m Pia Tafdrup, 
Ingrid: Kærlig hilsen Etty (jødeinde) https://www.kaerlighilsenetty.dk/

Ingrid: Nye fællesskaber "Kuratering" 1ste søndag i måneden.
Mette: Johns tur til Andesbjergene.

Sys: Carsten Jensen 

 

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben