Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2022-08-12 Bestyrelsesmøde

2022-08-12 Bestyrelsesmøde

Torben, Fin, Jan, Pia, Jytte, Ingrid. Afbud: Betina

1 Torbens oplæg til  formiddagsfortællingerne .

Det kører. med budget. Vi har søgt tilskud v Fynske (afslag) . BSF giver underskudsgaranti. 

2 Samskaber pleje.

Vi sætter en konto op til repræsentation. Bestyrelsen skal orienteres/høres før beslutning. 

3 Økonomi til 5års fødselsdag. 25. Marts 2023, Pia har sendt referat rundt. Fin laver et budget. Bestyrelsen skal godkende før der bookes noget. 

Pia, Lise, Lene Lund, Joan, 

4 Økonomi til samskaberfest, 26. August 2022.

Brugerforeningen giver mad og drikke. 

Ca 80kr+moms 

Fin fremlagde regnskab. Godkendt. 

5 Fin har forslag om 4 udlejningstyper på næste møde.

 

6 Evt.: Intet.

 

 

 

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben