Svendborg Forsamlingshus
- et bæredygtigt fællesskab

  Home > Brugerforeningen BSF > Vedtægter og referater > 2023-01-11 K-møde

2023-01-11 K-møde

Tilmeldte: Betina, Fin, Peter B, Ann-Gitte, Joan,  Annette,  Palle,  Tove, Winnie, Alice, Frans, Ingrid, Sys, Kurt, Jan, Josefine, Jytte, Pia, Allan, Lene, Jette, Bettina , Pia, Jan, Josefine

Endelig dagsorden K-møde onsdag d.11.1 kl. 19-20.30

1. Økonomi

BSF har stadig en OK- økonomi. Fin opfordrer stærkt til at alle arrangementsgrupper, der sal bruge salen/honorarer mm. får lavet et budget, så vi kan bevare overblikket over økonomien. Fin er gerne behælpelig.

2.Hvilke typer af arrangementer, har vi i Forsamlingshuset/Brugerforeningen? 

Fire typer:
1. Arrangør af begivenhed lejer sig ind og står for hele arr. selv: salen bliver lejet på ordinære betingelser (1750,- fra kl. 17-23 eller - hvis Josefine er flink! : 1100,-) Falder arr. i tråd med huset stiller vi vores digitale platforme til rådighed for markedsføring.
2. Arrangør af begivenhed samarbejder med brugerforeningen, hvis brugerforeningen kan se sig selv i arr.: Arrangøren får døren, når Brugerforeningen har fået de første 1500,-/2000,- + brugerforeningen har baren. ( Brugerforeningen betaler for salen og stiller arme-og-ben til rådighed for arr.)
3. Brugerforeningen er arrangør: Brugerforeningen betaler for sal + honorar og et evt. overskud tilfalder foreningen. Brugerforeningen står for alt det praktiske.

D) Josefine låner salen ud- gratis - til NGO'er eller andre godgørende organisationer efter hendes skøn.

 3. Fødselsdagsfesten 25/3 - nyt fra gruppen. Møde i morgen.
Meget er aftalt. Vi hører mere på næste møde.


4. Afviklede arr.
Onsdag d.14.12 kl.12-13.30 Blide bevægelser -juleafslutning. Hyggeligt
Mandag d.19.dec. Julekoncert + fællessang m Jan Schønemann,Christian Søgaard, Dora & Esben. Mega hyggeligt. Stor oplevelse
Mandag d.9.1 kl. 19 Musikværksted. Blev aflyst.
Onsdag d.11.1 kl. 12.30-14 Blide bevægelser. 8 deltagere.
Onsdag d.11.1. 16 – 18 KreaKaffe / kort m collager v. Lene Lund. STOR SUCCES :27.
Bl.a en pige på 11. Mange nye.


4. Kommende arrangementer
Mandag d. 16.1 kl. 19 Fællessang Ulrich K . Fin, Alice, Nina, Annette, Ingelise, Allan, Torben W.

Onsdag d.18.1 Blide Bevægelser

Onsdag d.18.1 KreaKaffe
Torsdag d. 19.1 kl. 19 Quizzaften. Pia, Jytte, Henriette, Palle, Nina

Søndag d 22.1 16-17.30 Åbent Fortælleværksted. 

Mandag d.23.1 kl. 19.30 Koncert med LSMR . Jan, Henriette, Jette, Betina, Kurt, Alice, Lise, Annette, 

Onsdag d.25.1 Blide Bevægelser

Onsdag d.25.1 kl 16-18 Reparationsværksted - kommer Lasse? Det håber vi !

Søndag d. 29.1 kl. 17.30 Fællesspisning? Pia, Nina, Annette, Joan, Jette, Sys, Frans, Bettina K
Onsdag d.1.2 kl.10.00-11 Formiddagsfortællinger. Fin snakker m Torben om org.
Onsdag d.1.2 kl.12.30-14 Blide bevægelser
Onsdag d.1.2 kl. 16-18 Hånd& Ånd  (Josefine læser op af eventyr om Stærke Kvinder)
Torsdag d.2.2 kl. 19-21 Nordisk Dans. Kurt, Bettina K
Søndag 5.2 kl 16-17 Nogen at følges med
Mandag d 6.2 Musikværksted
Onsdag d 8.2 kl. 12.30-14 Blide Bevægelser

Onsdag d.8.2 kl. 16-18 Værksted. Silja laver indpakningspapir
Onsdag d.15.2 kl. 12.30-14 Blide Bevægelser
Onsdag d.15.2 kl. 16-18 Værksted
Mandag d.20.2 kl. 19-21 Fællessang (Fin, Ingelise, Nina, Annette, Alice, Bettina, Allan, Torben) 
Onsdag d.22.2 kl. 16-18 Rep.Café
Onsdag d.22.2 kl. 19-22 Dobbeltkoncert m Jan/ Noura og Sanne Gryholt. (Jan, Jytte, Pia, Lise, Annette, Jytte, Henriette, Sys, Frans)
Søndag d.26.2 kl. 17.30 Fællesspisning GETIN KL 16.   (Pia, Nina, Annette, Joan, Lise, Ingrid, Lene)
Søndag d.26.2 kl. 16-17.30 Fortælleværksted.
Tirsdag d.28.2 kl. 19-21 RealDania konference ca 80 deltagere. Betaler for salen.
GETIN KL 17.30 (Josefine, Pia, Jan, Ingrid, Palle, ALLE ALLE
Onsdag d.1.3 kl. 19-21 Lille Lyrik Festival - 3 arrangementer:GETIN 17.30
(Kurt, Ingrid, Jytte, Jette, Betina)

1) Peter Laugesen (Kurt,) 2) Michael Josephsen 3) David Mølhede


5. Nye arrangementer?
Onsdag 8/3 Kvindernes internationale kampdag. Medbragt mad. (Pia, Betina, Ingrid, Sys, Lene)
Asfaltbal til sommer ? Stemning for det. (Jan, Fin, Lise. skal i gang med at søge penge. Jan er tovholder....)
Vagn Remme (forfatter, digter)  vil gerne lave scene for digtere. 
Kurt: Foredrag af Ornitolog, 

Der kommer mere musik :)cool 
Kenny White sø 7 maj kl 15. 
Dobbeltkoncert Lindholm&Schønemann /Ask Yggdrasilsø 4 juni kl 15
Perry Stenbäck&Schønemann Bluesjam. Fredag 1. september kl 19.30

Ingrid: Evt samarbejde med AOF. Genbrugsplads. Palle: Venligboerne vil gerne modtage . Lene,Palle og Ingrid går videre med det.

6. Nyt fra huset 
Josefine / Frans: Grøn gavl - den mod byen. J søger fond.
Lene, Frans, Pia: Skiftende malerier. Man kan hænge op på Eget ansvar.  Uformelt via netværk. 

7. Evt 
Lene: Jutta Bay vil evt gerne lave POP UP kor.

Ingrid, Peter - Sønderjysk Kagebord - kun for os.

Man bliver medlem ved at indbetale 55 kr på vores konto:

Bank reg. 1689 konto 323 067 2228 eller via 

Mobilepay Nr. 626246 
Husk at skrive "Medlemsskab" i beskedfeltet og gerne din mail og/eller dit telefonnr.

og udfylde dette skema.

(Mobilepay Nr. 202834 bruges i forbindelse med barsalg)

 

 

Samarbejdspartnere og sponsorer

Kvickly, Gerritsgade, Svendborg

Middelfart Sparekasse

Vores billetsystem er et sponsorat fra Nemtilmeld

DMF (Dansk Musiker Forbund), GRAMEX

Fynske Bank

Real Dania "Underværker"

Garant Tæpper, Svendborg

Skousen, Svendborg

 

SEAF, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond

Vi takker for hjælpen!

nach oben